Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
DEBATT: Sundsvall behöver en tydligare arbetslinje – goda livschanser för alla ska vara en självklarhet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debatten om ett ökat kravställande på bidragstagare utfaller nästan alltid i en högljudd debatt, där teoretisk ideologi tar fokus från de verkliga problemen. Ett perspektiv som ofta glömts bort vad gäller försörjningsstödets påverkan från både politiker och medier är hur det påverkar barnen.

Goda livschanser för alla ska vara en självklarhet i Sundsvall. Då behövs en arbetslinje, så att varenda unge får se mamma och pappa gå till jobbet, skriver debattförfattarna.

Bild: Arkivbild, Jan Olby

Vilka signaler skickas till ett barn som aldrig får se sina föräldrar gå till ett arbete? Enligt SCB talar statistiken sitt tydliga språk: ett barn som har arbetslösa föräldrar löper 70 procent större risk att själv stå utanför både arbetsmarknad och utbildning.

Annons

Arbetet som norm för en väg in i samhället tappar kraft i hela landet och likväl gäller för Sundsvall. Utanförskapet finns även här och vi inom politiken måste tydligt agera för att de människor som står utanför samhället får en tydligare väg in. I dag har inte ens hälften av de flyktingar som kommit till Sundsvall ett arbete att gå till, samtidigt som över 30 procent står utan arbete efter en vistelsetid på tio år eller mer. Så kan det inte fortsätta vara.

Annons

Här krävs ett krafttag så att vi som kommun utvecklas till att bli en aktör som jobbar för att människor ska gå ut i arbete och en egen försörjning. Goda livschanser för alla ska vara en självklarhet i Sundsvall. Då behövs en arbetslinje, så att varenda unge får se mamma och pappa gå till jobbet.

I andra kommuner har ett tydligt samarbete med myndigheter och näringsliv gett goda möjligheter för människor utan arbete att kompetensutveckla sig och på så vis ökat chansen till ett jobb. Det förpliktigar även vår kommun att proaktivt arbeta för att människor går till ett arbete och en egen försörjning.

Ett mer effektivt program för väg in till jobb sparar också otroligt mycket pengar. Ett exempel är Växjö som minskade antalet hushåll som får försörjningsstöd med 45 procent. En sådan minskning skulle i Sundsvalls fall spara tiotals miljoner kronor – då hade inte majoriteten behövt lägga ner viktiga verksamheter, som till exempel ungdomsrådgivningen.

Vi i Moderaterna lämnade därför in en motion under förra kommunfullmäktige, en motion som tyvärr föll. Konstigt nog ser inte den politiska majoriteten med Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet fördelarna detta skulle ge för den enskildes möjligheter att gå från bidrag till jobb och även en förbättrad kommunal ekonomi.

Annons

Sundsvall behöver en tydligare arbetslinje, för nuvarande och framför allt för kommande generationer. Detta kommer vi fortsatt bestämt arbeta för.

Alicja Kapica (M), oppositionsråd Sundsvalls kommun

Lina Moden (M), ledamot individ- och arbetsmarknadsnämnden

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan