Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Tåget räcker inte till för alla – näringslivets behov av fungerande flygkommunikationer är stort

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Med anledning av SJ:s insändare "Flygminskningen begråts – Sundsvallsresenärerna borde hyllas för klimatsmart resande" i ST 7 februari.

Utvecklingen av tågtrafiken vad gäller turtäthet och kvalitén har verkligen fått ett lyft de senaste åren och jag tror att det finns många som är nöjda med utvecklingen. Med det sagt är det viktigt att också lyfta fram att trots de förbättringar som har gjorts så räcker i dagsläget tåget inte till för att hantera resebehovet till och från Sundsvallsregionen. Som bekant är den järnvägssträckan en av de mest trafikerade i Sverige och några fler tåg får inte plats på banan.

Annons

Det är viktigt att vi har trafikslag som samverkar och kompletterar varandra och att vi som jobbar och bor i den här regionen har möjlighet att välja det som är bäst utifrån vårt behov, skriver Oliver Dogo. Foto: Linus Wallin/Arkiv

Annons

Nya Ostkustbanan AB gör ett bra jobb med påverkansarbetet för ett nytt dubbelspår Härnösand–Stockholm, men vi får nog räkna med minst 20–30 år innan den investeringen får full effekt och att restiden då är nere på två timmar mellan Sundsvall och Stockholm. Under den långa byggtiden kommer det vara en hel del störningar i tågtrafiken. Närmast 2021 då järnvägen mellan Söderhamn och Gävle kommer att vara helt avstängd i 16 veckor och innebära betydligt längre restider på sträckan.

Därför är det viktigt att vi har trafikslag som samverkar och kompletterar varandra och att vi som jobbar och bor i den här regionen har möjlighet att välja det som är bäst utifrån vårt behov. Från Handelskammaren Mittsverige har vi lyft det förut och kommer att göra det om och om igen. Behovet av fungerande flygkommunikationer för våra företag som ofta finns på en exportmarknad är stort.

Den som har huvudansvaret för de regionala flygplatsernas underskott är Swedavias och SJ:s ägare, den svenska staten. Staten som låter kommuner och regioner, som i huvudsak är ägare till de regionala flygplatserna, ta hand om de underskott som genereras. Samtidigt som det statligt ägda Swedavia levererade ett resultat på 720 miljoner kronor efter tredje kvartalet 2019. Detta är en större orättvisa än det engångsbidrag på 18,2 miljoner som avlastar den redan ansträngda ekonomin hos ägarkommunerna.

Annons

Annons

SJ gör ett bra jobb och har en allt bättre produkt men att utmåla sig själv som skönheten och flyget som odjuret är väldigt magstarkt. Det är också tråkigt att SJ hakar på och bidrar till den allmänt negativa attityden till flyget som vi är så väldigt beroende av.

Som företrädare för 250 medlemsföretag som årligen exporterar för 24 miljarder, omsätter cirka 80 miljarder och sysselsätter cirka 23 000 personer önskar jag en mer seriös debatt där vi lyfter fram fördelar med varje trafikslag och hur de kan samspela så att erbjudandet till näringslivet och andra resande blir så bra som möjligt.

Oliver Dogo, vd Handelskammaren Mittsverige

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan