Annons

Annons

Annons

Annons

Corona: Näringsliv

Debatt
DEBATT: Företagarna: Fyra kommunala åtgärder mot coronakrisen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Företagarnas budskap är lika glasklart som knivskarpt: Under de kommande åren krävs nolltolerans mot ökad regelbörda och ökade kostnader för företagen, skriver Joakim Sjöstedt.

Bild: Pontus Hellsén, Arkivbild

Annons

I Västernorrlands län står nu mängder av företagare inför risken att verksamheten eventuellt kan behöva stängas ner som en följd av coronaviruset. Förutom den personliga tragedi som en konkurs skulle innebära för både företagaren och de anställda kommer det innebära en negativ spiral i form av minskad samhällsservice och ökad arbetslöshet.

De senaste dagarna har vi sätt mängder av exempel på företagare i Västernorrlands län som inte bara hittar kreativa sätt att försöka stödja det egna företaget, men även så gott de kan försöker bistå andra företag, sjukhus, skolor och samhället för att hantera krisen. Nu är det helt avgörande att alla beslutsfattare inser att företagen är samhällsviktiga verksamheter, precis som sjukvård, elförsörjning och livsmedel.

Annons

Företagarnas budskap är därför lika glasklart som knivskarpt: Under de kommande åren krävs nolltolerans mot ökad regelbörda och ökade kostnader för företagen!

Annons

För att stödja och hjälpa lokala företagarna lanserar Företagarna fyra förslag på kommunala åtgärder:

■ Skjut upp eller slopa helt kostnaden för kontroll- och tillsynsärenden inom samtliga områden inom ramen för den kommunala myndighetsutövningen samt löpande avgifter i form av vatten och sophantering.

■ Kommunen och relevanta leverantörer måste skyndsamt ser över möjligheten att förlänga fakturor, betalningstider och övriga villkor för att öka likviditeten hos småföretagen. Eventuella leverantörsfakturor måste skyndsamt betalas av kommunen. Hyror och avgäld som kommunen får in från företagen bör skjutas upp.

■ Vid akuta situationer har upphandlande myndigheter möjlighet att göra undantag från lagstiftningen och istället direktupphandla. I den mån det är möjligt behöver kommunens inköp göras från de mest krisdrabbade företagen. Större upphandlingar behöver delas upp så att även mindre lokala företag kan lägga anbud.

■ Kommunerna behöver direkt inrätta en lots för kommunens företagare som har frågor om företagandets fortlevnad och bistå med korrekt guidning till rätt instans för ytterligare råd och hjälp.

Att driva företag innebär alltid en risk. Men det finns inga i samhället som är bättre på att hantera en kris liknande den vi står inför än en företagare. Det sitter i företagargenen att vara påhittig och med alla medel som finns tillgängliga försöka hitta lösningar för att kunna fortsätta driva verksamheten.

Annons

Annons

Men den kris hela samhället och näringslivet nu står inför saknar motstycke och kommer kräva så väl ödmjukhet som handlingskraft av våra beslutsfattare för att mildra och motverka. Det som kan göras måste göras, och det snabbt, för att främja de jobbskapare som behöver finnas kvar i vår region även i morgon.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland, Jämtland-Härjedalen

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan