Annons

Annons

Annons

Annons

Corona: Näringsliv

Debatt
DEBATT: Hyresrabatten skapar onödig osäkerhet för Västernorrlands företagare

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För varje vecka som går blir läget allt mer pressat för företagare, skriver Joakim Sjöstedt (bilden) och Pontus Lindström.

Bild: Pontus Hellsén, Arkivbild

Annons

Över en månad har gått sedan regeringen presenterade förslaget om hyresnedsättning. Men fortfarande kvarstår frågetecken om tillämpningen, vilket skapar en onödig osäkerhet för Västernorrlands företagare. Bättre vore ett direkt kostnadsstöd från staten till de krisdrabbade företagen, skriver företrädare från organisationen Företagarna.

För varje vecka som går blir läget allt mer pressat för företagare. Inom vissa branscher står företagen helt utan intäkter samtidigt som räkningarna för de fasta kostnaderna fortsätter strömma in som vanligt. För de företag som inte har möjlighet att permittera medarbetare eller inte kan belåna sig ytterligare är regeringens krispaket till liten nytta. En stor fast kostnad för många företag är hyran och därför gladdes många när regeringen presenterade förslaget om en hyresnedsättning i utsatta branscher.

Annons

Annons

Förslaget gick ut på att de hyresvärdar som under perioden april, maj och juni sänker hyran med upp till 50 procent får en ersättning av staten för hälften av sänkningen. Men det finns flera problem och frågetecken kring förslaget som nu efter över en månad fortfarande inte har besvarats.

Ett stort problem med hyresrabatten är att utsatta branscher tolkas allt för snävt. Regeringen har presenterat en lista över vilka verksamheter som omfattas utifrån SNI-koder, men vi på Företagarna får dagligen samtal från företagare i länet som undrar varför inte deras verksamheter ingår, trots att de drabbats stenhårt av coronakrisen.

Ett annat problem är att utbetalningen från staten till fastighetsägarna sker i efterhand vilket kombinerat med ett visst mått av osäkerhet – om stödet inte beviljas får fastighetsägaren ta hela kostnaden – har byggt in en olycklig tröghet i stödet.

Att regeringen valde att utforma stödet som en förhandling mellan hyresvärdar och hyresgäster har skapat en situation där företagare ställs mot företagare vilket riskerar att skapa en onödig osämja. Nu måste riksdagens partier kavla upp ärmarna och istället för den är typen av "mellanhandsstöd" införa ett direkt kostnadsstöd från staten till de företag som drabbats allra hårdast av coronakrisen, utan trubbiga gränsdragningar baserade på SNI-koder. Det borde ha presenterats redan i det första krispaketet men det är ännu inte för sent.

Annons

Vi på Företagarna vill samtidigt uppmana de hyresvärdar som har möjlighet att sänka hyrorna att göra det så att hyresgästerna ges en chans att kunna övervintra den här krisen. Inte minst Västernorrlands kommuner har via sina kommunala fastighetsbolag en avgörande roll att spela för att stötta näringslivet.

Annons

Västernorrland är ett småföretagarlän där mer än en fjärdedel av de kommunala skatteintäkterna kommer från de små företagen. Om de här företagen på grund av krisen inte lyckas överleva kommer det i framtiden inte heller att finnas tillräckligt med pengar att satsa på vård, skola och omsorg.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland

Pontus Lindström, näringspolitisk expert Företagarna

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan