Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Ökade kunskaper kan hejda utrotning av djurarter

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Fredagen 22 maj är "Den biologiska mångfaldens dag".

Att nya arter uppstår och andra försvinner är en naturlig process som pågått under årmiljoner. Men just nu minskar antalet arter av djur och  växter i en oroväckande takt. Inte förvånande är människan orsaken till det. Vi lägger beslag på en ökande andel av jordens resurser på andra arters bekostnad. Det gör vi exempelvis genom utfiskning av haven, storskaligt jordbruk och skogsbruk som innebär ökad avverkningstakt och mindre trädslagsblandning. Våra storstäder omvandlar naturen till vidsträckta, artfattiga stenöknar.

Annons

Annons

Havsörnen har varit utrotningshotad i vårt land. Nu är den räddad tack vare naturvårdsinsatser, skriver Miljöpartiet genom Thomas Holmberg.

Bild: Privat

Men allt behöver inte bli sämre. Med ökande kunskaper om olika arters krav kan vi också vända utvecklingen i vissa fall.  Exempelvis har vi Sverige genom aktiva insatser, framför allt på ideell väg, räddat fler fågelarter från utrotning. Kända exempel är havsörnen, pilgrimsfalken och den vita storken.

Just nu kämpar vi för att behålla den vitryggiga hackspetten. Genom ett naturvårdsanpassat skogsbruk kan vi öka den biologiska mångfalden i skogen.

I tätorter kan man bevara grönområden och öka inslaget av träd, buskar och ängsmark och minska andelen klippta gräsmattor. Det kan spara pengar åt kommunen! Den som har en villatomt kan göra på motsvarande sätt på sin mark.

Holkuppsättning åt fåglar och insekter behövs i många områden där naturliga håligheter saknas.

Sist men inte minst kan vi människor öka vårt fysiska och psykiska välmående genom att vistas mer i olika utemiljöer och lära oss att se och uppskatta naturens artrikedom.   

Miljöpartiet i Västernorrland, genom Thomas Holmberg

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan