Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
DEBATT: Liberalerna: Ny budget på gång – särskilt viktigt att lyfta skola, årsrika och miljö

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sundvall står inför stora utmaningar. Det ekonomiska läget är otroligt tufft och de kommunala verksamheterna står inför stora besparingskrav. Dessutom är samhällssituationen mer osäker än på länge med tanke på corona och de omställningar samhället tvingats genomgå på grund av detta.

En stor utmaning för Sundsvall är vårt politiska ledarskap. S, C och V har styrt kommunen i sex år snart. År för år ser vi en alltmer försämrad ekonomi och en bitvis märklig omsättning av chefer på ledande positioner, skriver debattförfattarna.

Bild: Arkivbild

Osäkerheten är stor runt framtiden och när och om vi ska kunna återgå till livet så som det var innan. En stor utmaning för Sundsvall är vårt politiska ledarskap. S, C och V har styrt kommunen i sex år snart. År för år ser vi en alltmer försämrad ekonomi och en bitvis märklig omsättning av chefer på ledande positioner.

Annons

Annons

Väldigt mycket av vår verksamhet är betydligt dyrare än i jämförbara kommuner men utan att resultatet har blivit bättre. Ett sådant exempel är inom skolan där vi ligger fast förankrade i botten när man jämför hur det går för våra ungdomar.

I dag, 22 juni, kommer kommunen att besluta om ny budget. För oss liberaler är det viktigt att särskilt lyfta tre områden; skola, årsrika och miljö. Skolans misslyckande drabbar främst de barn som bäst behöver stöd och hjälp för att nå målen. Vi vill att de elever som har de största behoven ska få de bästa lärarna. Ofta är det svårare för skolor i socioekonomiskt svaga områden att rekrytera lärare och därför vill vi göra en satsning så att skolorna med svagast resultat kan ge behöriga ämneslärare ett lönepåslag på 5000 kr/månad.

Våra årsrika medborgare är en resurs och grupp som ofta glöms bort. När du sedan blir ännu äldre, och får det svårare att klara dig på egen hand, upphör du inte att vara en individ med individuella behov och önskemål. Vi behöver skapa en omsorg där dessa behov och önskemål får ta en central plats. Genom ökad valfrihet kan vi skapa den bästa möjliga omsorgen för varje individ.

Vi vill införa egna hemtjänst-team som baseras på en individuell bedömning. Det bör finnas ett mål om att halvera antalet personer som kommer hem till omsorgstagare och att det knyts specialistkompetens utifrån de egna behoven.

Annons

Klimatet är den stora framtidsutmaningen. Sundsvalls kommun ska vara en ledande klimatkommun där ett miljötänk ska genomsyra alla beslut och investeringar. Livscykelanalyser vid upphandlingar är ett verktyg som kan minska kommunens klimatpåverkan.

Annons

De gifttunnor som finns i havet utanför kusten måste tas om hand, även om detta i grunden inte är en kommunal fråga är det otroligt viktigt att kommunen driver på för att frågan ska finnas på agendan.

Den biologiska mångfalden måste värnas. Det kan ske genom att skapa nya naturreservat och att ha en plan för hur detta ska ske. Även att till exempel försöka prioritera naturbeteskött vid upphandlingar är ett sätt att aktivt arbeta för att den biologiska mångfalden stärks.

Vår kompletta budget innehåller förstås både andra satsningar men också sparåtgärder, för vi måste både kunna gasa och bromsa samtidigt. Du som vill kan kontakta oss för att få veta mer.

Stefan Falk, gruppledare

Ina Lindström Skandevall, politisk sekreterare

Liberalerna Sundsvall

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan