Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
DEBATT: Tillsammans kan vi lösa drogsituationen i Sundsvall

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I det förebyggande arbetet mot droger spelar den lokala närvaron och människors engagemang stor roll. Därför behöver vi samordna och ta tillvara den kraft som finns i civilsamhället, skriver Bodil Hansson (S).

Bild: Daniel Gustafsson, Arkivbild

Annons

Våren 2019 gav vi i politiken i uppdrag att drogsituationen i Sundsvall skulle kartläggas och beskrivas. Genom nationella rapporter och statistik samt intervjuer med polis och socialarbetare har kartläggningen visat på en icke önskvärd bild av drogsituationen i Sundsvall.

I kartläggningen konstateras att det finns ett glapp mellan vad som står i statistiken och upplevelserna hos de som i vardagen arbetar med och möter drogproblematiken. I statistiken ser det ut som att narkotikaanvändningen bland ungdomar i Sundsvall sjunker efter år 2015. Det är inte upplevelsen från fältet. Polisen bedömer att det finns cirka 500 ungdomar i Sundsvall som regelbundet brukar narkotika och cirka tio ungdomar som helt lever på att sälja narkotika.

Annons

Annons

Det här är en utveckling som är oacceptabel. Vi behöver samla oss, vi behöver samverka och vi behöver peka ut riktningen för att möta drogsituationen. Det behövs ett paraply med åtgärder och vi behöver prioritera i form av både tid och resurser för att nå resultat. Därför har vi i bred politisk samverkan arbetat fram förslag till åtgärder.

I kommunen avsätter vi nu resurser och inrättar en särskild samordnande funktion, vi utlokaliserar socialtjänsten och stärker föräldraskapsstödet. Vi ser till att ta fram handlingsplaner och stärka det förebyggande arbetet inom skola och ungdomsverksamhet. Sundsvalls kommun och Region Västernorrland ska utveckla samverkan kring ungdomar som missbrukar droger och eller har psykisk ohälsa.

I det förebyggande arbetet mot droger spelar den lokala närvaron och människors engagemang stor roll. Därför behöver vi samordna och ta tillvara den kraft som finns i civilsamhället. Kommunen ska fortsatt samverka aktivt med såväl polis som förenings- och näringsliv för att minska droganvändningen i Sundsvall.   

Jag vill rikta ett tack till oppositionen för gott och konstruktivt samarbete i framtagandet av ordförandeförslaget och ser fram emot att vi brett och tillsammans går från ord till handling för att lösa drogsituationen i Sundsvall.

Bodil Hansson (S), kommunstyrelsens vice ordförande

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan