Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
DEBATT: Majoriteten i Sundsvalls vård- och omsorgsnämnd: Äldre har rätt till städ, tvätt och inköp utan biståndsbedömning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För att öka äldres självbestämmande och inflytande över sina liv har vi i den politiska majoriteten i Sundsvalls kommun (S), (C), och (V) gått vidare med ett förslag som innebär att fler äldre ska få ta del av välfärden.

Från nästa år får Sundsvallsbor över 80 år rätt till trygghetslarm, matleveranser, städ, tvätt och inköp utan biståndsbedömning, till samma avgift som övrig hemtjänst i kommunen, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Annons

Från nästa år får Sundsvallsbor över 80 år rätt till trygghetslarm, matleveranser, städ, tvätt och inköp utan biståndsbedömning, till samma avgift som övrig hemtjänst i kommunen. Genom beslutet uppfyller vi i den politiska majoriteten ett löfte i vår gemensamma avsiktsförklaring som vi presenterade efter valet.

I dag är det många äldre personer som tar kontakt med hemtjänsten först då deras behov av vård och omsorg redan hunnit bli stora. Får hemtjänsten istället en tidig kontakt kan vi med generella serviceinsatser jobba förebyggande och man känner en större trygghet med att bo hemma. Det blir en förebyggande insats samtidigt som det stärker den generella välfärden.

Vi vet att den demografiska förändring som Sundsvall och Sverige står inför kommer att innebära en stor utmaning om vi vill bibehålla en välfärd av hög kvalitet även i framtiden. Vi i den politiska majoriteten genomför det här förslaget för att ta fram nya arbetssätt som både säkerställer och förenklar att rätt vård och omsorg kan ges i tid.

Dessutom bidrar det till att vi kan minska en del av arbetet med dokumentation och på så vis frigöra tid för våra biståndshandläggare att arbeta mer med kvalitet och uppföljning.

Om det här visar sig vara lyckosamt är vi beredda att gå vidare och utveckla fler liknande insatser inom nämndens område.

Annons

Niklas Säwén (S), ordförande vård- och omsorgsnämnden

Jeanette Lindblom (C), vice ordförande vård- och omsorgsnämnden

Annons

Martin Jägesten (V), ledamot vård- och omsorgsnämnden

Företrädare för den politiska majoriteten i vård- och omsorgsnämnden

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan