Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Nu behövs en kraftsamling för jobben

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ska svenska företag ta den ledarroll som krävs för att jobben återigen ska bli fler så behöver vi ta tag i svensk ekonomis långsiktiga utmaningar, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris.

För många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har kunderna helt eller delvis försvunnit. Vi har träffat och pratat med många företagare som denna vår sett sina livsverk gå under. Sedan krisen inleddes har 8 228 personer i Västernorrland blivit korttidspermitterade.

Annons

Svenskt Näringsliv har presenterat ett offensivt paket för att rädda jobben och för att Sverige efter pandemin ska vara ett land som kan möta framtiden med tillförsikt och optimism.

Arbetsförmedlingen talar om en arbetslöshet som fortsätter att stiga och en ungdomsarbetslöshet som omfattar mer än 100 000 människor. Risken är att den höga arbetslösheten biter sig fast med ekonomiska och sociala konsekvenser som följd. Därför krävs åtgärder som räddar jobben och stärker konkurrenskraften.

Annons

Det kommer en tid efter den akuta krisen. Kan sunda och välfungerande verksamheter klara sig igenom detta så kommer återstarten bli så mycket enklare. Men det kommer inte att räcka. Ska svenska företag ta den ledarroll som krävs för att jobben återigen ska bli fler så behöver vi ta tag i svensk ekonomis långsiktiga utmaningar.

Svenskt Näringsliv kommer därför löpande under året presentera reformer som stärker svensk konkurrenskraft, skapar nya jobb och löser de strukturella problem som krisen gjort än mer akuta.

En del kan genomföras mer eller mindre omedelbart, annat kommer ta längre tid.

I det första jobbpaket som presenterades i dagarna fanns bland annat följande punkter med:

■ Tryggat investeringsklimat och tydliga förutsättningar. Inga höjda skatter på jobb och företagande.

■ Stärkt kunskapsekonomi med FoU-paket.

■ Förbättrad kompetensförsörjning genom tryggad rörlighet och arbetskraftsinvandring.

■ Utbyggd digital infrastruktur för Sveriges konkurrenskraft.

■ Minskade kostnader att anställa genom sänkt arbetsgivaravgift.

Annons

Vi vet vilken kraft det finns i svenska företag. Nu handlar det om att fullt ut släppa lös denna kraft och återstarta Sverige. Då kan svenska företag fortsätta skapa välstånd och nya jobb, men också ta global ledning i klimatomställningen och i den digitalisering som fått ytterligare fart under pandemin. Därför är vi framtidsoptimister.

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt Näringsliv

Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan