Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Debatt
DEBATT: Hälso- och sjukvårdens medarbetare är livsviktiga – likaså en bra grundbemanning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

De närmaste åren kommer Region Västernorrland att införa nya arbetssätt och anpassa organisationen för att kunna erbjuda nära vård.

Att alla verksamheter har en bra grundbemanning är avgörande för patientsäkerheten och vårdens kvalitet, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Det är grunden i de mål för hälso- och sjukvården i Region Västernorrland som regionfullmäktige beslutade om innan sommaren. Målen kan sammanfattas som ett starkare fokus på förebyggande hälsofrämjande insatser, ökad egenmakt och förbättrad samordning för individen samt att vården flyttar ut från sjukhusen, till hälsocentralen eller till hemmet.

För att lyckas nå målen behöver alla medarbetare erbjudas rätt förutsättningar. Det är tack vare medarbetarna som varje patient kan få den bästa vården för sina behov, med hög kvalitet och god tillgänglighet. Under coronapandemin har vi kunnat se hur medarbetare gjort fantastiska insatser där man hittat nya lösningar och förbättrade arbetssätt trots en mycket hög belastning. Det här är ingen slump. Det finns många förslag hos personalen på hur vården kan utvecklas och förbättras. Men de har inte alltid tagits emot på bästa sätt.

Annons

Annons

Därför har vi förbättrat processerna för att förverkliga medarbetarnas idéer. Genom verksamheten i exempelvis ExperioLab och via idéportalen får medarbetare professionellt stöd att utveckla förslag och idéer. Alla medarbetare i Region Västernorrland förtjänar att mötas av ett gott ledarskap. Därför är delaktighet och medbestämmande prioriterade målområden för regionens organisation.

Till sist, några ord om bemanningssituationen. Det framställs ibland, inte minst från den politiska oppositionen, som att all verksamhet i regionen har svårt med bemanningen. Så är det inte. I verkligheten är det ett fåtal verksamheter som har stora problem med bemanningen, och i övrigt hyr Region Västernorrland in specialistläkare eller sjuksköterskor för att klara en nationell kompetensbrist eller kortare planerad frånvaro. Men det är självklart att de verksamheter som har stora problem med bemanningen behöver åtgärda sin situation.

Hittills i år har en verksamhet stått för nästan en femtedel av alla hyrveckor för sjuksköterskor i regionen. Att alla verksamheter har en bra grundbemanning är avgörande för patientsäkerheten och vårdens kvalitet. Det är också en förutsättning för att kunna nå målen med nära vård.

Sara Nylund (S), personalpolitiska utskottet, Region Västernorrland

Anna Strandh Proos (M), personalpolitiska utskottet, Region Västernorrland

Ingeborg Wiksten (L), personalpolitiska utskottet, Region Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan