Annons

Annons

Annons

Sågverket i Östavall läggs ned

Debatt
DEBATT: Skingra dimmorna om Östavallsågen – Norra Skog borde ge fakta och gå till förhandlingsbordet

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mitt inlägg baserar sig på massmediauppgifter, debattprogram och uttalanden av såväl kritiska röster som företrädaruttalanden i samband med Norra Skogs beslut att lägga ner sågverket i Östavall och koncentrera verksamheten till Hissmofors.

Låt inte sågverket i Östavall gå samma öde till mötes som det i Sikås, skriver Hans Ekendahl. Foto: Stefan Nolervik

Säkert finns det aspekter på nedläggningsbeslutet som jag inte har insyn i, men såvitt jag förstått har transparensen inte varit överdriven hög.

För att få klarhet och undvika spekulationer borde Norra Skog presentera, åtminstone för Arbetsgruppen för Östavallsågens överlevnad, sina ekonomiska kalkyler och kvalitativa underlag som kompetensfaktorer, marknadstillgänglighet, möjlighet till vidareförädling, kommunikationer, synergieffekter (även om sådana är diskutabla och ofta används för att motivera känslomässigt tvivelaktiga uppfattningar) för trovärdighetens skull.

Annons

Annons

Det skulle också kunna reparera den nya ledningens och styrelsens vid det här laget skamfilade rykte.

Argument som råvarubrist, logistiska fördelar, otillräcklig lönsamhet har framförts i debatten kring nedläggningen från den nya ledningens sida. Sådana uttalanden måste kunna beläggas med faktaunderlag från Norra Skog. Annars är sveket mot ett 75-årigt sågverk och dess många underentreprenörer ett faktum. Att dessutom en hel bygd åderlåts på arbetstillfällen och en framtid i södra Norrlands inland, borde stämma beslutsfattarna till eftertanke.

Det som förbryllar en utomstående är att sågverket deklarerade i slutet av 2016 men även i mitten av 2019 att satsningar skulle ske med investeringar och nyanställningar som följd. Inte märkligt att de anställda, fack, de lokala skogsägarna och Ånge kommuns befolkning överraskas och ställer sig frågande till klokskapen i beslutet.

Bristen på klokskap blir uppenbar när Norra Skog förklarat sig ovilligt att förhandla om en försäljning av sågverket. Det vittnar om ett bristfälligt affärsmannaskap att ta nedläggningskostnader i stället för en köpeskilling som intäkt. Alternativet är tydligen att sälja sågverket i delar. Motiven tycks mer än lovligt grumliga och leder ovillkorligen till funderingar om spel under täcket. Konkurrensbegränsning är olagligt. Värt att påpekas. Skingra dimmorna!

Annons

Intressenterna för ett övertagande av sågverket hävdar att råvarutillgången är tillräcklig för god lönsamhet. Dessutom har intresse visats från skogsägarföreningen i norra Hälsingland, vilket stärker råvarutillgången ytterligare.

Sammanfattningsvis. Låt inte sågverket i Östavall gå samma öde till mötes som det i Sikås! Visa samhällsansvar! Besinna er i Norra Skogs ledning och gå till  förhandlingsbordet!

Hans Ekendahl, Ångebo i förskingringen

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan