Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Debatt
DEBATT: Länets socialdemokrater har tappat kontakten med partiets utveckling om sjukvården

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Socialdemokraterna i Västernorrland tycks ha tappat kontakten med partiet på riksnivå, åtminstone när det gäller sjukvården. Här sitter man fast i gamla idéer om stordrift och centralisering.

Västernorrlands socialdemokratiska regionpolitiker har satt sig fast i en modell som man kallar "nära vård" trots att den varken integrerar kommunal och regional vård eller avskaffar länsklinikerna, skriver Robert Thunfors, Sjukvårdspartiet.

Bild: TT, Arkivbild

Den kvalificerade vårddebatten har i allt högre utsträckning gjort upp räkningen med centraliseringsideologin. Olika grupper – åldersmässigt och geografiskt – har olika vårdbehov och sjukvården måste anpassas till det.

Centralisering också av beslutsprocesserna har lett till en växande byråkrati, som inte bara medför egna direkta kostnader utan också förhindrar naturlig effektivisering "nerifrån".

Annons

Annons

På andra håll har Socialdemokraterna, precis som Sjukvårdspartiet i Västernorrland, insett att sammanhållna vårdområden skulle ge både bättre vård och lägre kostnader. Men Västernorrlands socialdemokratiska regionpolitiker har satt sig fast i en modell som man kallar "nära vård" trots att den varken integrerar kommunal och regional vård eller avskaffar länsklinikerna.

Socialdemokrater, även i sex av länets sju kommuner, har avvisat den samarbetsform som brukar kallas "Norrtäljemodellen". I en artikel i en länstidning nyligen försökte man göra det till en maktfråga genom att påstå att kommunerna inte skulle bli med regionen likvärdiga partners.

Men redan för två år sedan förklarade sjukvårdsminister Annika Strandhäll (S): "Den här förändringen måste till över hela landet. Antingen frivilligt eller med tvingande lagstiftning /…/ Den här bristen på samverkan som har tillåtits bli för stor i Sverige under många år”.

■ I skuggbudgeten för 2018 ville Stockholms socialdemokrater göra som i Norrtälje och bilda ett gemensamt vårdbolag för all sjukvård och omsorg även i Södertälje.

■ I skuggbudgeten för 2019 skrev Socialdemokraterna i Stockholm: "Den unika modell förintegrerad regiondriven vård och kommunal omsorg som utvecklats och används i Norrtälje ska spridas till fler kommuner".

■ Och i skuggbudgeten för 2020: "Bristande samverkan mellan kommunal omsorg och regionfinansierad vård leder, i kombination med en underfinansierad primärvård och små möjligheter till inskrivning direkt på geriatrisk avdelning, till undvikbara besök på akutmottagningarna. Som ett resultat av detta blir många äldre invånare liggande på akutmottagningarna i timmar i väntan på vård /…/ En mer sammanhållen vård för äldre kan bidra till ett mer effektivt sjukvårdssystem och därigenom på sikt lägre kostnader".

Annons

Annons

Det är då märkligt att Västernorrlands socialdemokrater, både i kommunerna och i regionen, har en så negativ inställning till det som deras partikamrater i bland annat Stockholm, Norrtälje och Södertälje tycker är så bra.

Själva samarbetsformen har ju Socialdemokraterna här i länet redan accepterat på ett närliggande område. Räddningstjänsten ligger både i Ångermanland och i Medelpad i ett gemensamt kommunförbund.

Den enda rimliga förklaringen tycks vara, att man i den här frågan, precis som i många andra, rutinmässigt bara slår ifrån sig allt som några andra, till exempel Sjukvårdspartiet, har föreslagit.

Robert Thunfors, Sjukvårdspartiet Västernorrland, gruppledare i regionfullmäktige

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan