Annons

Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Debatt
DEBATT: Få trafikpoliser på Västernorrlands vägar – kontrollerna måste skärpas

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi har under lång tid efterfrågat skärpta kontroller av de oseriösa lastbilstransporterna som rullar på våra vägar, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Låt oss börja med lite hårda fakta. För fem år sedan fanns det 1 200 särskilda trafikpoliser i Sverige. I dag är den summan 250. I polisregion nord som inbegriper Västernorrland, Jämtland-Härjedalen, Västerbotten och Norrbotten finns det endast 29 trafikpoliser.

Spridda över polisregionens alla vägar, över årets alla dagar och dygnets alla timmar så säger det sig självt att fordonen på våra svenska vägar ser alldeles för lite av polisiär närvaro.

Under de senaste decennierna har godsmängderna på svenska vägar ökat markant och utan dessa transporter hade hela samhället stannat av. Den polisnärvaro som ska upprätthålla de omfattande regelverk som styr åkerierna är däremot närmast obefintlig.

Annons

Oavsett var i landet man befann sig var det svårt att undgå det i media uppmärksammade fallet där 52 000 skarpladdade patroner stals från en parkerad lastbil i Bromölla. Stölden är förödande då bytet under lång tid framöver kommer att förse grova kriminella gäng i Sverige med ammunition, men ur ett bredare perspektiv är händelsen också ännu ett bevis på den brist på kontroller av lastbilar som sker längs de svenska vägarna.

Annons

Paradoxalt nog så är reglerna för att kunna bedriva åkeriverksamhet i Sverige omfattande och komplexa. Det finns krav på utbildning, kompetens och ekonomisk stabilitet för att få trafiktillstånd. Löpande ska planering och genomförande kunna granskas så att tillsynsmyndigheterna kan säkerställa att raster och körtid håller sig inom tillåtna värden. I grunden rimliga krav, men bara om de gäller alla.

Vi har under lång tid efterfrågat skärpta kontroller av de oseriösa lastbilstransporterna som rullar på våra vägar. Det är i ljuset av det givetvis positivt att regeringen har satt upp ett mål att antalet polisanställda ska öka med 10 000 fram till 2024. Detta måste dock också innebära fler närvarande och synliga trafikpoliser med god kunskap om hur en effektiv kontrollverksamhet ska bedrivas.

Utredningen som tillsatts med uppdraget att föreslå åtgärder för att komma till bukt med problemen är välkommen. Vi förväntar oss åtgärder som främjar brottsbekämpningen, ökar trafiksäkerheten och ser till att det råder sund konkurrens och goda villkor för alla i åkeribranschen.

Annons

Samtidigt har vi inte råd att vänta och vi hoppas därför att alla berörda myndigheter gör allt de kan redan idag.

Dialog med företagen i branschen är ett viktigt första steg.

Sverige fick nyligen 52 000 skäl att agera, i Västernorrlands län behövs inte ett enda till.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Västernorrland

Carina Ahlfeldt, regionchef Sveriges Åkeriföretag region norr

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan