AnnonsSundsvalls kommun

Trots rådande pandemi – Sundsvalls arbetsgivare söker 1 300 nya medarbetare: "Har goda förhoppningar"

Sundsvalls företag ser ett stort behov av att rekrytera nya medarbetare. Det visar en ny undersökning gjord bland ett flertal arbetsgivare i Sundsvall. – Det här bidrar till en positiv utveckling av Sundsvalls arbetsmarknad, och på sikt även till att skapa förutsättningar för 5000 nya jobb till år 2030, säger Bodil Hansson, kommunstyrelsens ordförande.

Eva Nyh Hederberg och Bodil Hansson tror på en god utveckling för Sundsvalls arbetsmarknad och näringsliv.

Trots rådande pandemi och ett flertal nedläggningar under hösten har 250 arbetsgivare uttryckt behov av att rekrytera sammanlagt över 1 300 personer. Merparten av arbetsgivarna – både privata och offentliga – vill göra rekryteringarna inom ett halvår och majoriteten av tjänsterna är på heltid. Dessutom efterfrågar många företag mark och lokaler för att utveckla sina verksamheter.

Så ska Sundsvall möta företagens och organisationernas behov av kompetens

Det är några av slutsatserna efter en inventering som Sundsvalls kommun har gjort genom Näringslivsbolaget inom ramen för initiativet ”Sundsvalls väg framåt”.

– Nedläggningarna har drabbat både enskilda och hela samhället hårt. Men jag har goda förhoppningar om att den här inventeringen kan vara en insats som medverkar till en positiv utveckling av Sundsvalls arbetsmarknad. På sikt kan den nog även bidra till att skapa förutsättningar för 5000 nya jobb till år 2030, vilket är ett av huvudmålen i den näringslivssatsning som vi nu genomför i Sundsvall, säger kommunstyrelsens ordförande Bodil Hansson.

Här kan du läsa mer om hur du startar ett företag i Sundsvall

Inventeringen har genomförts genom telefonsamtal och en enkät, framför allt riktad till företag som i en tidigare undersökning aviserat att de vill växa. Helene Wikner, näringslivsutvecklare på Näringslivsbolaget är en av dem som ringt hundratals samtal för att få reda på företagarnas behov.

– Framför allt kände jag att de flesta verkligen tog sig tid att beskriva sin situation. Väldigt många nämnde just kompetensbrist som en anledning till att det var svårt att växa, men det kändes också förhoppningsfullt att så många ”skruvade” på sina affärsidéer och försökte hitta kreativa lösningar för att stå bättre rustade under och efter pandemin.

Läs mer: Kommunalt stödpaket till lokala näringslivet – vill du leverera årets jultallrik?

Helene Wikner på Näringslivsbolaget är en av dem som ringt runt till hundratals företag för att inventera deras behov och tillväxthinder.

För Näringslivsbolagets vd Eva Nyh Hederberg har resultatet av inventeringen överträffat hennes förhoppningar.

– Ja, med råge dessutom! Ett stort tack till alla arbetsgivare som visat engagemang för Sundsvall genom att besvara enkäten. Nu blir nästa steg att försöka tillfredsställa företagens rekryteringsbehov i så stor utsträckning som möjligt genom bland annat matchning, YH-utbildningar, vuxenutbildning och ett ökat samarbete med Mittuniversitet.

Initiativet ”Sundsvalls väg framåt” inleddes i samband med att ett flertal företag, bland annat Casino Cosmopol, SCA och Smålandsvillan beslutade att lägga ner verksamheter i Sundsvall. Under endast två veckors tid varslades sammanlagt 1 003 personer.

För hjälp med till exempel mer komplicerade tillståndsfrågor som berör flera av kommunens förvaltningar, bolag eller myndigheter – boka ett Tidigt kundmöte

En styrgrupp tillsattes snabbt och flera arbetsgrupper bildades i syfte att samordna resurser i samhället kring omställning, matchning och företagsetableringar. Men arbetsgrupperna har även i uppdrag att jobba bredare med att öka tillväxttakten i Sundsvall, att identifiera potentiella framtidsbranscher och i övrigt skapa förutsättningar för tillväxt.

– Arbetet i ”Sundsvalls väg framåt” har varit lyckosamt ur flera aspekter. Inte minst har vi skapat en organisation där vi nu konkret kan arbeta med tillväxt- och kompetensförsörjningsfrågor över förvaltnings- och bolagsgränser, men även i samverkan med andra viktiga aktörer som till exempel Arbetsförmedlingen, Regionen, Länsstyrelsen, SCA och Mittuniversitetet. Allt i syfte att få fler i arbete och ge befintliga företag rätt förutsättningar att växa, avslutar Bodil Hansson.

Läs mer: Sundsvall vill öka sysselsättningen och skapa 5 000 nya jobb till 2030

Bakgrund till enkäten:

I enkäten har företagen fått möjlighet att berätta om sina behov och tillväxthinder, som exempelvis frågor kring mark, lokaler, rekrytering och investeringar/finansiering. Styrgruppen för Sundsvalls väg framåt ska nu analysera resultatet och i samverkan med relevanta samarbetspartners skapa en handlingsplan för det fortsatta arbetet.

Fakta - Näringslivsbolaget i Sundsvall

● Kort om: Näringslivsbolagets viktigaste uppdrag är att i samverkan med andra medverka till tillväxt i Sundsvall och regionen. I det uppdraget prioriteras att arbeta med nya etableringar, nya företag, en ökad tillväxt i befintliga företag samt destinationsutveckling. Näringslivsbolaget i Sundsvall AB bildades 2012 och är ett helägt kommunalt bolag. Bolagets uppdrag baseras på det näringslivspolitiska programmet och de ägardirektiv som har fastställts i kommunfullmäktige.

● Adress: Stadshuset, Stora Torget, Sundsvall.

● Telefon: 060-191880.

● E-post: naringslivsbolaget@sundsvall.se

● Hemsida: https://naringslivsbolaget.se/

Ovan artikel är framtagen av Bonnier News Brand Studio och Sundsvalls kommun och är ej en artikel av nyhetsredaktionen.

Denna text är en annons producerad av Bonnier News Brand Studio och inte av Sundsvalls Tidnings redaktion. Vill du veta mer om hur vi arbetar med denna typ av material får du gärna kontakta oss på cm.native@bonniernews.se
Till toppen av sidan
Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy