Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
DEBATT: Replik: Det finns flera fördelar med stora förskolor – och avdelningarna kan ändå jobba i det lilla

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi håller med Liberalerna om att små barn behöver trygga och bekanta miljöer där antalet relationer inte blir för stort. Men att stora förskolor skulle stå i motsats till detta stämmer inte, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Replik på debattartikeln "Risker med stora förskolor – var är barnperspektivet" i ST 14/1.

Liberalerna påstår i artikeln att den politiska majoriteten i Sundsvall låter ekonomi gå före barnens bästa i fråga om investeringar i förskolor. Det är direkt felaktigt.

I Sundsvalls kommun finns över 80 kommunala förskolor som varje dag möter omkring 4 500 av Sundsvalls yngsta medborgare. Bland dessa enheter finns ett antal med 6–8 avdelningar, ett antal med 1–3 avdelningar och en överväldigande majoritet däremellan. Oavsett antal avdelningar på förskolan bedrivs en bra pedagogisk verksamhet i hela kommunen som lägger grunden för barnens skolgång.

Annons

Annons

Det finns för- och nackdelar med alla sätt att organisera verksamhet. Eftersom Liberalerna valt att lyfta vad de ser som nackdelar med större enheter vill vi belysa några fördelar med detsamma.

Vi håller med Liberalerna om att små barn behöver trygga och bekanta miljöer där antalet relationer inte blir för stort. Men att stora förskolor skulle stå i motsats till detta stämmer inte. Även om en enhet har flera avdelningar så jobbar man med det lilla. Barnen är i sina hemvister, utemiljön är avdelad och verksamheten planeras så barngrupperna inte är på samma ställen samtidigt. Även om några förskolor har matsalar som delas av flera så avdelas rummen och mattider sprids ut så barnen äter med sin grupp och sina pedagoger. I vissa fall får barnen dessutom mer tid med sina pedagoger vid måltider då personalen inte behöver ägna sig åt att duka, torka bord och annat som måltidspersonal istället har hand om.

En större enhet har naturligtvis fler anställda. Vid sjukfrånvaro finns därför större möjlighet att omfördela personalen mellan avdelningarna utifrån den dagens arbetssituation. Det innebär att den som täcker upp är van att arbeta på förskolan, är bekant med barnen, kan rutinerna och känner personalen. På mindre enheter är det svårare att ha samma flexibilitet och sjukfrånvaro behöver ofta ersättas med vikarier som barnen inte alltid är bekanta med och som inte alltid har pedagogisk utbildning.

Annons

När en större förskola byggs kan gemensamma extrautrymmen som är till för alla barn på förskolan tillskapas. Det rör sig exempelvis om ateljéer och våtrum för vattenlek som inspirerar barnen till kreativitet och skapande i sitt lärande. En nybyggnation av en större förskola innebär dessutom att fler barn i Sundsvall får till gång till moderna lärmiljöer.

Annons

Det finns en stor variation i storlekar på kommunens förskolor och kommer att göra så även fortsättningsvis. Förskolan är central för barnens utveckling och lärande, vi välkomnar därför fortsatt diskussion med Liberalerna om hur Sundsvalls förskolor kan bli ännu bättre.

Där ser vi hellre fokus på verksamhetens innehåll än på hur många avdelningar som är grannar.

Lisa Tynnemark (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Sanna Jonsson (C), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Anders Fagerblom (V), ledamot barn- och utbildningsnämnden

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan