Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
DEBATT: Det är inte friskolornas fel att Socialdemokraterna misslyckats med styrning och ledning

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

En kommunal skola med ekonomi i balans och goda studieresultat för eleverna är det enskilt viktigaste greppet för att stärka den kommunala skolan ur ett konkurrensperspektiv, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Lisa Tynnemark (S), ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall, skrev tillsammans med en rad socialdemokratiska kollegor i Aftonbladet 18/12 om att friskolor dränerar de kommunala skolorna på pengar. De anklagar också friskolorna för att själva välja vilka elever de vill ha och att konkurrensen är snedvriden. Men de nämner inte ett enda ord om att förbättra och förändra resultaten för den verksamhet som de själva ansvarar för.

Socialdemokraternas bristande ledarskap av Sundsvalls skolor har resulterat i en ekonomi i fritt fall, trots att Sundsvall kommun lägger mer pengar på skolverksamhet än jämförbara kommuner.

Annons

Den verksamhet som Lisa Tynnemark (S) bär det yttersta politiska ansvaret för har gått med underskott år efter år. År 2019 landade underskottet på 121 miljoner kronor och resultatet för år 2020 förväntas landa på ungefär samma nivå.

Annons

De åtgärder som vidtagits för att anpassa verksamheten till sjunkande elevantal i den kommunala skolan har varit otillräckliga och kommit för sent.

Det stora underskottet resulterar också i en konkurrensfördel för friskolorna eftersom friskolorna underskottskompenseras då den kommunala skolan förfogat över mer pengar än vad som vad budgeterat. De ständigt fördyrade kommunala skolbyggnaderna bidrar också till högre lokalbidrag till friskolorna. Lägg där till konkurrensfördelen friskolorna har av att den kommunala skolan underpresterar vad gäller elevernas skolresultat.

Moderaterna ser friskolorna som en garant för valfriheten, men det är grundläggande att de ska konkurrera med de kommunala skolorna på lika villkor. Därför är det bra att Björn Åstrand på regeringens uppdrag presenterar förslag till åtgärder i denna fråga. Vi moderater i Sundsvall ser positivt på att förslagen har sin utgångspunkt i det fria skolvalet. Vi tycker också att det finns anledning att reformera skolpengen med anledning av den kommunala skolans ansvar för alla elever.

Åstrands utredningsförslag är således ett bra diskussionsunderlag i det fortsatta förbättringsarbetet. Men det förutsätter att Socialdemokraterna i Sundsvall gör sin egen läxa och tar tag i problemen för den verksamhet de själva styr och leder.

Annons

Annons

En kommunal skola med ekonomi i balans och goda studieresultat för eleverna är det enskilt viktigaste greppet för att stärka den kommunala skolan ur ett konkurrensperspektiv.

Viktoria Jansson (M), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Sven Bredberg (M), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Jörgen Eriksson (M), ersättare barn- och utbildningsnämnden

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan