Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
DEBATT: Tveksamt att elda mer avfall – miljömässigt bättre att utnyttja spillvärmen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I ST 3/2 får vi reda på att Sundsvall Energi AB (SEAB) kommer att göra en stor investering för att kunna elda ännu mer avfall.

Ur miljösynpunkt är det betydligt bättre att utnyttja den spillvärme som finns att tillgå i stället för att bränna mer avfall, skriver debattförfattarna.

Bild: Per Hansson

Vi som skriver detta inlägg har båda erfarenhet från styrelsen i SEAB och vet att företaget är välskött och arbetar aktivt med åtgärder för att förbättra vår gemensamma miljö. Vi vet dessutom att företaget har ett högt avkastningskrav från ägaren, Sundsvalls kommun, vilket också uppfylls.

Annons

Fjärrvärme är ett exempel på god infrastruktur genom att:

Annons

■ hantera avfall som inte kan läggas på deponi,

■ generera elström

■ och dessutom värma staden.

Vi är alltså positiva till att SEAB vill fortsätta att arbeta med dessa mål. Uppgraderingen av rökgasrening med mer är också positivt. Vad vi är tveksamma till är att man vill uppnå målen genom att elda mer avfall.

All förbränning genererar koldioxid. På sikt bör alltså förbränning, inklusive den av avfall, minska. Bland annat kan det ske genom att vi lär oss utnyttja det vi nu kallar avfall bättre, i en cirkulär ekonomi.

Vi tycker då att det låter tveksamt att byta ut inköpt värme från SCA mot egen förbränning. Även om leveranserna från Ortviken tillfälligt kan minska under ombyggnaden där så lär de värmemängder som kan köpas från Östrand öka i stället.

Produktionen av sulfatmassa i Östrand är nära fördubblad, jämfört med före den stora investeringen där, och därmed bör även möjligheten att köpa spillvärme därifrån ha ökat. De rörledningar som byggdes vid SEAB:s senaste stora investering räcker för att överföra mer värme därifrån.

Den affärsmässiga bedömningen, som Sundsvall Energis vd Anders Jonsson gör, är säkert helt korrekt. Bolaget får ju betalt för att ta hand om avfall. Mer avfall ger högre intäkter. Ur miljösynpunkt är det ändå betydligt bättre att utnyttja den spillvärme som finns att tillgå i stället för att bränna mer avfall.

Annons

Annons

Om SCA inte kan leverera tillräcklig mängd spillvärme finns två stora företag söder om Sundsvalls centrum som också är potentiella värmeleverantörer. Att knyta dessa till fjärrvärmenätet skulle dessutom göra det möjligt att räkna hem en investering för att ansluta Kvissleby och Njurundabommen till SEAB:s huvudnät. Då kan förbränningen i Kvissleby minska, med vår miljö som vinnare.

Birgitta Skoglund och Gunnar Farm, medlemmar i Miljöpartiet i Sundsvall, före detta styrelseledamöter i SEAB

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan