Annons

Annons

Annons

Internationella kvinnodagen 2021

Debatt
DEBATT: Tre hot mot världens kvinnor – och tre lösningar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Coronapandemin är den snabbaste växande hälsokrisen på ett århundrande. Covid-19 har drabbat mänsklig utveckling världen över och slår särskilt hårt mot redan utsatta grupper. Våld mot kvinnor i olika former har ökat och pandemin kommer påverka samhällsutvecklingen i flera år framöver. Corona hotar flickors och kvinnors rättigheter och säkerhet på flera sätt.

FN arbetar aktivt för att skydda världens flickor och kvinnor, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Fler flickor kommer att utsättas för barnäktenskap. Pandemin har tvingat FN att ställa in eller flytta fram flera av sina program som motverkar denna skadliga tradition. Samtidigt har drivkrafterna bakom barnäktenskap, som fattigdom, ökat. FN:s befolkningsfond UNFPA beräknar att ytterligare 13 miljoner flickor kommer att giftas bort mellan 2020 och 2030.

Annons

Annons

På motsvarande sätt ökar risken för kvinnlig könsstympning i pandemins spår. FN räknar med att ytterligare två miljoner flickor kommer att utsättas för detta övergrepp under de kommande tio åren.

Att samhällen stängs världen över innebär att många inte har möjlighet att lämna sitt hem. Det fysiska, sexuella och psykiska våldet mot kvinnor och flickor i hemmet har i flera länder ökat med 30 procent under pandemin. Sex månader av nedstängning kan innebära 31 miljoner fler fall av könsbaserat våld. Det är ett ledsamt faktum att för många är hemmet inte den tryggaste platsen.

Utvecklingen är dyster, men den är möjlig att motverka. FN:s befolkningsfond UNFPA hanterar utmaningarna på en rad sätt. Nya metoder används för att nå flickor som löper risk för att giftas bort eller utsättas för kvinnlig könsstympning. Mentorer går från hus till hus för att säkerställa flickors välmående och om det inte är möjligt kommunicerar de via applikationer på mobiltelefoner.

Kunskap om de skadliga konsekvenserna för flickor som gifts bort eller utsätts för könsstympning sprids genom radio och tv. Bilburna informatörer använder megafoner för att nå ut. Hjälplinjer via telefon och samarbete med kvinnojourer och kliniker är andra metoder för att stötta flickor och kvinnor som utsätts för våld i hemmet.

Annons

Den globala kampen för jämställdhet mötte motstånd redan före covid-19. Pandemin har gjort det ännu tydligare att världens flickor och kvinnor behöver skydd, stöd och möjlighet att ta makten över sina egna liv. Här gör FN, som på många andra områden, nytta dels genom att hjälpa miljoner människor varje dag, dels genom att vara en global mötesplats som möjliggör gemensamma lösningar på gemensamma problem.

Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet

Sameer Lafta, ordförande i Sundsvall-Timrå FN-förening och Västernorrlands FN-distrikt

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan