Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Sundsvall ska vara klimatneutral till 2030 – för att nå målet behöver alla dra åt samma håll

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sundsvall har jobbat med miljö- och klimatfrågorna i många år och vi vet att vi går åt rätt håll, skriver Hans Forsberg (C), ordförande för service- och förvaltningsutskottet.

Bild: Pontus Hellsén

Annons

Med anledning av Fridays för futures insändare i ST 18/3.

Tack för att ni lyfter klimatet och hjälper till att trycka på i den här viktiga frågan. År 2020 beslutade vi i den politiska majoriteten (S, C och V) att Sundsvall ska vara klimatneutral till 2030, vilket innebär att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara lika med noll. Parisavtalet har satt målet till 2050, men vi vill alltså att Sundsvall ska gå före.

Sundsvall har jobbat med miljö- och klimatfrågorna i många år och vi vet att vi går åt rätt håll. Redan 2015 slog vi fast i vår MRP att vi vill ha en fossilfri kollektivtrafik, och hösten 2016 blev kollektivtrafiken fossilbränslefri.

Annons

Hösten 2017 antog vi regler för fossilfria kommunala transporter – det gäller till exempel hemtjänstens bilar, snöröjning och tjänsteresor. Kommunen ska fasa ut all diesel och bensin. Av kommunens 541 fordon går över hälften på gas/el/etanol, och de bilar som fortfarande kör på diesel håller vi på att styra över till att enbart gå på biodiesel. När den förflyttningen är avklarad är hela den kommunala fordonsflottan i praktiken fossilbränslefri. Även i bolagen pågår den här processen och till exempel går sopbilarna på biogas.

Annons

2019 antog kommunen en trähusstrategi som ska göra våra framtida hus mer klimatsmarta och till inbyggda kolsänkor. Vi är också på gång att bygga solcellsanläggningar och målsättningen är att få upp anläggningar på flera kommunala fastigheter.

2020 antog kommunen det miljöstrategiska programmet som har tre målområden; giftfria och resurssnåla kretslopp, att värna biologisk mångfald och stärka ekosystemtjänster samt att minska klimatpåverkan. Programmet ska fungera som ett paraply för det strategiska arbetet med miljö och klimat i Sundsvalls kommun där det övergripande målet är nollutsläpp 2030.

Inom Sundsvalls kommuns verksamheter kommer miljö- och klimatpåverkan till stor del från våra investeringar, konsumtion av varor samt från direkta och indirekta transporter via upphandling. Ambitionen är att kunna räkna med alla utsläpp av växthusgaser Sundsvall orsakar, även de vi ger upphov till genom vår konsumtion på andra ställen i världen.

Annons

Vårt projekt ”Minskad klimatpåverkan” omfattar sex delprojekt som ska ta fram konkreta förslag och aktiviteter till en handlingsplan för att minska våra utsläpp och som omfattar både kommunorganisationen och kommunen som geografisk plats; upphandling och inköp, energi, resor och transporter, samhällsplanering, rådgivning och kommunikation samt näringsliv och forskning.

Men kommunorganisationen har dock inte rådighet över all miljöpåverkan som uppkommer i Sundsvall. I dagsläget är de två största källorna till klimatpåverkande utsläpp i Sundsvall industriella processer samt transporter.

Annons

Det är därför som kommunen kommer att genomföra en medborgardialog till hösten för att inkludera alla som bor, driver företag och verkar i Sundsvall i arbetet med att göra vår kommun klimatneutral till 2030. Vi kan bara nå målet om vi alla drar åt samma håll och jag hoppas att ni vill vara delaktiga i det arbetet.

Hans Forsberg (C), ordförande för service- och förvaltningsutskottet Sundsvalls kommun

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Hej! Vi använder cookies.
Vi gör det för att förbättra funktionaliteten på sajten, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att allt fungerar som det ska.
Vår policy