Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
DEBATT: Ungdomsrådet i Sundsvall borde utökas för att engagera ungdomarna mer

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I dag är ungdomar väldigt engagerade i samhällsfrågor, vilket är ytterst positiv. I vår mening skulle det vara väldigt nyttigt att dessa ungdomar kan få möjligheten till gehör för sina åsikter i ett ungdomsfullmäktige och inte enbart via inlägg på sociala medier, skriver debattförfattarna.

Bild: TT

Annons

I dagsläget så agerar ungdomar endast som rådgivande till kommunens politiker och tjänstemän. Vi anser att kommunen ska stå till ungdomarnas förfogande, de bör få tillfälle att få större insikt och kompetens inom kommunens organisation och befogenheter. Detta för att öka förståelsen vad kommunen ska tillhandahålla ungdomar och övriga kommunmedborgare. Sådan förståelse är viktigt för kommunens invånare att ha, för att sedan kunna delta i beslut om lokalsamhällets framtida riktning.

Annons

Annons

Med detta förslag vill vi inte undgå det befintliga rådgivande system utan vi vill hellre utöka detta. Vi vill se ett system mer likt det i Nyköpings kommun. Där ungdomars tankar och idéer kan vidare hanteras i kommunstyrelsen för att eventuellt bli verklighet. Det finns tydliga exempel på, att i de fall kommunen gör det lättillgängligt för ungdomar att engagera sig, så ökar det den gemensamma förståelse mellan kommunen och ungdomarna.

Kostnadsfrågan är viktig att ha i åtanke, men detta förslag menar vi kommer att göra en större social vinning än den ekonomiska förlusten. Något som vi anser även kommer att vara en positiv långsiktig social investering för Sundsvalls ungdomar.

I dag är ungdomar väldigt engagerade i samhällsfrågor, vilket är ytterst positiv. I vår mening skulle det vara väldigt nyttigt att dessa ungdomar kan få möjligheten till gehör för sina åsikter i ett ungdomsfullmäktige och inte enbart via inlägg på sociala medier.

Det är i kommunens intresse att unga medborgare får göra sina röster hörda  för att öka kommunens attraktivitet och därmed bidra till att fler vill eventuellt bosätta sig i Sundsvalls kommun. Detta skulle även bidra till kommunens ständiga arbete om att uppfylla barnkonventionen och tillhörande lagstiftning. Med dessa anledningar ser vi det som givet att göra denna sociala investering för kommunens unga medborgare.

Annons

Kevin Sahlin, tf ordförande Sverigedemokraterna Sundsvall

Annons

Martin Andersson, lokal kontaktperson Ungsvenskarna region Västernorrland

Emir Özcelik, ledamot i Ungsvenskarna region Västernorrlands arbetsgrupp

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan