Annons

Annons

Annons

Annons

Skolresultaten i Ånge

Debatt
DEBATT: Oppositionen: Vi riktar kritiken mot hur Ånge kommun sköter huvudmannaskapet – inte mot skolorna

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mikael Johansson (S) och Anna Arvidsson (S), ordförande respektive vice ordförande i Ånge kommuns utbildningsnämnd, har i en insändare i ST 4/5 ondgjort sig över den politiska oppositionens yrkande vid senaste kommunfullmäktige. Vi från oppositionen känner att vi vill bemöta de sakfel skribenterna gör sig skyldiga till.

Annons

Hela spannet, från förskolebarnen till skolchefen, förtjänar en politisk församling som tar ansvar och arbetar för verksamhetens bästa, skriver debattförfattarna.

Bild: Mikael Engström

För det första var vårt yrkande inte i första hand att avslå ansvarsfrihet för utbildningsnämnden, vilket felaktigt påstås i texten. Vårt förstahandsyrkande var att avvakta med frågan om ansvarsfrihet till nästa fullmäktigemöte, då den handlingsplan skribenterna hänvisar till skall levereras. Noteras i sammanhanget bör att nämndsordförande hade fullmäktiges uppdrag att leverera sagda plan till senaste fullmäktige, men valde av olika orsaker att begära en framflyttning. Vårt andrahandsyrkande – att avslå ansvarsfrihet – gick inte ens till votering.

Annons

För det andra vet vi mycket väl att det bedrivs högkvalitativ verksamhet i våra skolor och förskolor. Det har aldrig varit ifrågasatt. Att, som Johansson och Arvidsson gör, påskina att det är vi som gör skolorna i sig till en politisk arena, är djupt ohederligt. Vi har aldrig fört fram kritik mot någon nivå under den politiska. Tvärtom har vi i samband med att vi fört fram kritik poängterat att vi inte riktar denna mot verksamheten eller dess personal. Vi har under en längre tid, i fullmäktige och i nämnden, framfört kritik mot hur Ånge kommun sköter huvudmannaskapet, inget annat.

Johanssons och Arvidssons sista mening "Våra barn och personal förtjänar bättre än så", delar vi till fullo. Hela spannet, från förskolebarnen till skolchefen, förtjänar en politisk församling som tar ansvar och arbetar för verksamhetens bästa. Det är det, och bara det, vi vill åstadkomma.

Annons

Linda Mattsson (VF), gruppledare

Anders Mjärdsjö (M), gruppledare

Dennis Hjalmarsson (SD), gruppledare

Elisabet Larsson (C), gruppledare

Kjell Grip (KD), gruppledare

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan