Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Debatt
DEBATT: Reformera strandskyddsreglerna för ökad landsbygdsutveckling

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi behöver öka det lokala inflytandet över strandskyddet när strandskyddsreglerna föreslås bli reformerade från och med årsskiftet 2021/22.

Vår utmaning i Västernorrland är inte att det byggs för mycket längs våra stränder, snarare tvärtom, skriver debattförfattarna.

Bild: Arkivbild

Vår utmaning i Västernorrland är inte att det byggs för mycket längs våra stränder, snarare tvärtom. Utredningen "Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd" ligger därför rätt i tiden.

Det finns kommuner i storstadsområden med alltför stort exploateringstryck i strandnära områden. Men å andra sidan finns det landsbygdskommuner där graden av exploatering är låg eller obefintlig samtidigt som det finns tillgång till strandnära områden som i dag stängs för nybyggnation av bostäder.

Annons

Annons

Hela Sverige ska leva Västernorrland anser att strandskyddsfrågan är viktig för att öka möjligheten till att skapa attraktiva boenden i strandnära områden på landsbygden där tillgången till stränder är god.

I vårt remissvar på ”strandskyddsutredningen” välkomnar vi därför utredningens förslag till mer differentierat strandskydd med möjligheten att ta bort strandskyddet från områden med lågt exploateringstryck och god tillgång till strand.

Hela Sverige ska leva Västernorrland anser dock att man bör gå ett steg längre och öka det lokala inflytandet där kommunerna ges rätt att besluta om strandskydd utan överprövning av länsstyrelserna. Istället ska beslut kunna överklagas av sökande till exempelvis Naturvårdsverket (eller annat centralt statligt organ som riksdagen utser). Vidare bör strandskyddet slopas för alla vattendrag utan vattenföring året om och slopas för sjöar och vattendrag som är mindre än 15 hektar.

Landsbygderna måste ses som en tillgång för framtida hållbar tillväxt. I ett långsiktigt perspektiv måste landsbygderna utvecklas för att attrahera boende och företagande.

Föreslagna lättnader i strandskyddet är ett viktigt delmål för denna utveckling. Marknadsvärdet vid byggande på landsbygd kan ökas om man får lättare att bygga i strandnära områden och på så sätt kan lättnaden i strandskyddet ha en direkt positiv påverkan på landsbygdsutveckling.

Annons

Hela Sverige ska leva, Västernorrland:

Hans-Erik Näslund, ordförande, Marina Viström, Örnsköldsvik, Erik Löfgren, Sollefteå, Göran Hällström, Kramfors, Lennart Häggqvist, Härnösand, Märta Högstedt, Timrå, Christina Antonsen, Sundsvall, Leif Edh, Ånge

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan