Annons

Annons

Annons

Stora sparförslag inom specialistvården

Debatt
DEBATT: KD: Patientens behov måste styra antalet vårdplatser

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverige har lägst antal vårdplatser per 1 000 invånare i EU och antalet har minskat dramatiskt. I Västernorrland sjönk till exempel antalet vårdplatser per 1 000 invånare mellan 2006 och 2017 från 3,26 till 2,54 per 1 000 invånare.

Vi kristdemokrater säger nej till förslagen att minska antalet vårdplatser i Sundsvall, skriver debattförfattarna.

Bild: Ove Öst

Nu ligger ett förslag om ytterligare minskningar framför politikerna att ta ställning till. För Sundsvalls sjukhus föreslås följande reduceringar:

■ Avdelning 25B stroke och 26B rehab slås ihop och tillsammans minskas med 7 vårdplatser till totalt 35.

Annons

■ Avdelning 26A akutgeriatrisk avdelningen avvecklas och med det försvinner 21 vårdplatser.

Annons

■ 13A onkologavdelningen och 23A lungavdelningen slås samman. Antalet vårdplatser reduceras från 29 till 24.

■ Kirurgisk akutvård, 15A bukkirurgi och 15B urologi, öron och kärlkirurgi slås samman till två avdelningar. Antalet vårdplatser reduceras från 46 till 40.

■ Ytterligare förändringar av antalet vårdplatser föreslås på avdelning 2 och kardiologiavdelningen.

Totalt innebär förslaget att antalet vårdplatser i Sundsvall ska minskas med 38 disponibla vårdplatser.

Det är förvisso sant att hälso- och sjukvården kunnat minska antalet vårdplatser tack vare att den medicinska utvecklingen möjliggjort att en del vård som tidigare var slutenvård med inneliggande patienter blivit öppenvård där patienter får åka hem samma dag eller bara någon dag senare. Men med en alltför radikal minskning så följer kapacitetsproblem, vilket ökar risken för överbeläggningar och att patienter flyttas runt och ligger på vårdavdelningar där de inte borde ligga med hänsyn till teknisk utrustning och medicinsk kompetens. Färre vårdplatser innebär därför nu ökade patientsäkerhetsrisker och skapar stress hos personalen.

Vi kristdemokrater säger nej till förslagen att minska antalet vårdplatser i Sundsvall. Regionen ska inte besluta om antalet vårdplatser utifrån ekonomi utan det måste vara patienternas behov som är i centrum.

Annons

Det är också orimligt att slå ihop avdelningar som redan i normalläget har mycket hög beläggningsgrad. Hur blir de mindre fullbelagda efter en sammanslagning och reduktion av antalet vårdplatser?

Mona Hammarstedt, gruppledare Kristdemokraterna Region Västernorrland

Henrik Sendelbach, vice gruppledare Kristdemokraterna Region Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan