Annons

Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
DEBATT: Fortsatta krafttag för att utveckla välfärden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det ekonomiska utfallet för årets första fyra månader tas upp på kommunfullmäktige idag, skriver debattförfattarna.

Bild: Robin Brinck

Annons

För ett år sedan så antog vi i den politiska majoriteten en budget med plan för hur vi skulle stärka den kommunala ekonomin. Vi hade ett par tuffa år bakom oss med underskott som vi behövde vända. En stabil kommunal ekonomi är en förutsättning för att vi tillsammans ska kunna fortsätta utveckla vår välfärd och inte skjuta över kostnaderna på kommande generationer.

Annons

Idag, ett år senare, ska vi på kommunfullmäktige behandla kommunens ekonomiska utfall för årets första fyra månader. Prognosen för 2021 uppgår till ett överskott på 170 miljoner kronor för kommunen, vilket är drygt 20 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet. Det starka resultatet beror främst på att skatteintäkter och statsbidrag har ökat. Kommunen kommer därmed med största sannolikhet kunna återställa tidigare års underskott.

Annons

De tre största nämnderna visar dock fortsatt underskott på -150 miljoner kronor. Det kan jämföras med 2020 då underskottet landade på -265 miljoner kronor och utfallet 2019, -328 miljoner kronor.

Besparingsåtgärder pågår enligt plan men flera av de beslut som är fattade får effekter först nästa år. För att nämna några av de effektiviseringar som nu sker kan vi lyfta att vi minskar kommunens fordonspark och avyttrar fastigheter. Vi har också tvingats ta tuffa beslut om att minska antalet kommunala skolor utifrån att vi har färre elever.

Det ekonomiska utfallet visar att vi har tagit tag i ekonomin, vi har orkat fatta tuffa beslut. Vi är inte framme än, men vi är på rätt väg. Det här har också skett under en tid då vi har haft en pandemi som har påverkat både verksamhet och ekonomi och det finns anledning att uttrycka stolthet över den omställningsförmåga som kommunorganisationen och hela samhället har visat.

Vi behöver nu fortsätta kraftsamla för att nå målet 5 000 nya jobb till 2030. För jobb och sysselsättning innebär mer skatteintäkter och bättre förutsättningar att fortsätta utveckla vår gemensamma välfärd.

Annons

Bodil Hansson (S), ordförande kommunstyrelsen

Isabell Mixter (V), gruppledare

Hans Forsberg (C), ordförande service- och förvaltningsutskottet

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan