Annons

Annons

Annons

Sundsvall

Debatt
DEBATT: Replik: Fler väljer friskolor – kräver anpassning av den kommunala verksamheten

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Lärarnas Riksförbund skriver i en insändare 30/6 om den ekonomiska situationen i Sundsvalls förskolor och skolor. Sundsvalls kommun befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge, vi måste minska våra kostnader. Detta för att säkerställa den kommunala servicen här och nu, men också för att möta den demografiska förändringen i framtiden.

Den kommunala skolan kan inte vara statisk när förutsättningarna ändras, skriver debattörerna.

Bild: Arkivbild

Vi i majoriteten initierade i början av mandatperioden ett sparpaket, P300, i syfte att genomlysa samtliga verksamheter inom Sundsvalls Kommun. Ett av få undantag var att andelen behöriga lärare inom förskola och skola inte skulle minska. Tjänstemän vände på alla stenar och lämnade ett underlag till politiken att ta ställning till inför kommande budgetarbete. Utifrån det underlaget har vi gjort prioriteringar och besparingar.

Annons

Annons

Arbetet med att balansera kostnaderna inom barn- och utbildningsnämnden har pågått under flera år. Vi anpassar verksamheten till elevantalet så kostnaden per elev inte blir för hög. Vi har bland annat minskat på centrala stödfunktioner, på överbyggnad och administration, på förvaltningen och på verksamheter som inte verkat nära klassrummen. Vi har sänkt budgeten för Kulturskolan, minskat utbudet på gymnasiet och inte minst – lagt ner flera skolor. Det är stora och svåra beslut och självklart kan de upplevas som försämringar, det har vi respekt för. Men vår övertygelse är att en strukturförändring är nödvändig då den kommunala skolan inte kan vara statisk när förutsättningarna ändras.

Barn- och utbildningsnämndens budget ska räcka till all förskole- och skolverksamhet i kommunen, både den kommunala och den fristående. När fler väljer friskolor behöver den kommunala verksamheten förhålla sig till detta faktum och minska med motsvarande summa. Historiskt har den omställningsförmågan inte varit tillräcklig vilket har inneburit underskott.

Vi är stolta över Sundsvalls kommunala skolor som har en hög lärartäthet både jämfört med riket, jämförbara kommuner och med friskolor. Vi ligger också bra till när det gäller behöriga lärare i grundskolan. Vi investerar successivt i förskolornas och skolornas lärmiljöer vilket gynnar både elevernas lärande och personalens arbetsmiljö. Några exempel är investeringarna på Vibacke- och Skönsmons skola samt nybyggnation av flera förskolor och den kommande investeringen för fordonsprogrammet.

Annons

Annons

Vi ser en positiv trend när det gäller elevernas lärande och måluppfyllelse. Tack vare hårt arbete av såväl elever som lärare och skolledare lyckas fler klara behörighet till gymnasiet och även gymnasieexamen. Trots beslutade besparingar är det mycket riktigt som Lärarnas Riksförbund skriver – mer kommer behöva göras. Vår ambition är att Sundsvalls kommunala skolor ska fortsätta ha fokus på barnen och elevernas lärande. Oavsett bakgrund och förutsättningar ska alla barn få möjlighet att utvecklas och utmanas för att nå sina mål. Vi välkomnar Lärarnas Riksförbunds synpunkter och sätter oss gärna ner för att tillsammans diskutera hur vi kan möta de utmaningar vi står inför.

Lisa Tynnemark (S), ordförande barn- och utbildningsnämnden

Sanna Jonsson (C), ledamot barn- och utbildningsnämnden 

Anders Fagerblom (V), ledamot barn- och utbildningsnämnden

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan