Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Debatt
DEBATT: Ett positivt beslut krävs om slutförvaret av kärnkraftsavfall

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sverige behöver en stabil och konkurrenskraftig elproduktion. Du ska kunna lita på att elen fungerar årets alla årstider och under dygnets alla timmar. En klimatsmart energimix är viktig för landets konkurrenskraft. Senast den 31 augusti måste riksdagen fatta ett positivt beslut om slutförvaring för att flera reaktorer ska ha möjlighet att fortsatt vara i drift. Detta för att säkerställa en tillförlitlig energikälla som kommer att vara en viktig del i vårt omställningsarbete.

Riksdagskandidater för Liberalerna: Pär Löfstrand, Jämtland Härjedalen, Anne Kotavuopio Jatko, Norrbotten, Elise Backman, Västernorrland, Henrik Estander, Gävleborg och Hans-Peter Carlson, Västerbotten. Foto: Liberalerna

Om regeringen inte är förmögen att fatta beslut om slutförvaringen, trots att allt är färdigutrett, är energikrisen snart ett faktum. Vi måste säkerställa att tillräcklig energi finns för att möjliggöra för klimatomställningen. Energi kommer att krävas och svensk konkurrenskraft måste säkerställas.

Annons

Annons

Elektrifiering. Sverige arbetar för att bli fossilfritt 2045. Det innebär att användningen av fossila bränslen i industriprocesser och som drivmedel i transportsektorn måste fasas ut. Elektrifiering är en klimatsmart lösning vilken behöver el, i enorma mängder, och elen ska vara fossilfri. 80 procent av den totala energianvändningen i världen står fossila bränslen för.

Industrin ställer om. Stora företag som Scania och Volvo har påbörjat ett omställningsarbete med fokus på eldrift och utvecklingen av batterier går i ett snabbt tempo. Statliga bolag som SSAB, LKAB och Vattenfall storsatsar på att revolutionera stålproduktionen genom att bli helt fossilfria i sin ståltillverkning, senast 2035. Om man lyckas med den satsningen kommer vi att minska Sveriges och Finlands utsläpp med 17 procent.

Bara LKAB:s satsning att ställa om sin produktion av järnsvamp, från fossilbaserad till elektrifierad, kommer att kräva ytterligare 55 TWh el årligen. Ställ detta i relation till Sveriges totala användning av el årligen, vilken idag är 140 TWh. Klimatomställningen pågår just som du läser detta och energin behövs nu. Vi behöver fatta beslut om ökad slutförvaring, enligt Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) landar investeringarna på cirka 19 miljarder kronor och omfattar 1 500 nya jobb. Tidsperspektivet måste också tas i beaktande, det kommer att ta ca 20 år innan slutförvaret är färdigt.

Annons

Utmaningarna är omfattande. Fokus måste ligga på att minska energisystemets utsläpp – både i Sverige och i vårt närområde. Slutförvaringen av kärnkraftsavfallet är en väsentlig pusselbit i att skapa en framtid där klimatomställningen möjliggörs och svensk konkurrenskraft kan fortsatt stå stark. Vi måste lösa energifrågan nu och ta ansvar för landets utveckling. VI kan inte fortsätta ducka så fort det blir obekvämt. Kärnkraften behövs och för att den ska ha en framtid i vårt land behövs beslut – nu.

En liberal röst för Norrland, riksdagskandidaterna Elise Backman, Västernorrland, Anne Kotavuopio Jatko, Norrbotten, Pär Löfstrand, Jämtland Härjedalen, Henrik Estander, Gävleborg och Hans-Peter Carlson, Västerbotten

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan