Annons

Annons

Annons

Annons

Västernorrlands län

Debatt
DEBATT: Medelpads berg är under ockupation – reagera!

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alla riksdagspartier är idag för vindkraft. Den ska rädda behovet av el i 20–30 år framåt till dess det kan finnas andra alternativ. Mellannorrlands berg är högintressanta. Där blåser det bättre än på de flesta håll i landet. Vindlobbyn trycker hårt på kommunerna att utse nya områden för vindkraftsparker.

De flesta människor vänder sig inte emot vindkraft som sådan, utan mot omfattningen och tätheten mellan parkerna, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Senast godkända vindpark med 60 verk ligger i Lögdö Vildmark öster om Storskälsjön i Liden, ett populärt område för rekreation och naturupplevelser. Den nya parken kommer att helt förändra områdets karaktär och det kan knappast längre kallas vildmark.

Annons

När parken är klar ligger cirka 125 verk i Sundsvalls kommun, men man öppnar nu för det dubbla, drygt 250. I Ånge är 56 verk i drift och 162 beviljade. I Timrå färdigställs nu cirka 50 verk. 500 kraftverk i Medelpad skulle göra oss till "vinnare i vindkraftstäthetsligan" i landet (vindlov.se). I Ånge kan det bli ännu fler verk då det finns nya förfrågningar om ytterligare 120 verk, men partierna i Ånge har hittills gett ett negativt förhandsbesked.

Annons

När staten klassar bergsområden som riksintresse för vindkraft blir andra intressen underordnade. Än så länge har kommunerna makt att skydda lokala intressen genom sin vetorätt. Länsstyrelsernas roll är att väga samman lokala och övergripande intressen. Men när starka krafter från politik, myndigheter och organisationer, bolag med vindbonusmiljoner och lobbyister trycker på för att få göra om den tidigare så oersättliga naturen till industriområden blir andra intressen underordnade.

Nya verk har 112–155 meter upp till generatorn och en propellerradie på 70–85 meter. De syns milsvida och hörs ofta längre än 2 km. Varje verk orsakar cirka 2 ha i skogsbiotopsförlust i vägar, med mera. 500 verk motsvarar 2 000 nya fotbollsplaner utan skog, samtidigt som kraven är att skogen ska leverera mer virke.

Det är ovanligt att svenska pengar investeras i vindparkerna. All elproduktion från Jenåsen i Liden (23 verk) har köpts av Google i 10 år till en serverhall i Finland! Utvecklingen upplevs som en nykolonisering av Norrland precis som då stora skogsbolag köpte upp skogarna och då sjöar och älvar reglerades utan att bygderna tillnärmelsevis kompenserades för de vinster som dessa värden genererar varje år till sina ägare. Upprepas samma misstag igen?

Annons

Sundsvall öppnar för sex nya vindkraftparker (se bild), skriver debattförfattarna. Bild: Sundsvalls kommun

Annons

Sundsvalls nya översiktsplan för markanvändning fram till 2040 är nu ute på remiss till 30/9. Sundsvall öppnar för sex nya vindkraftparker (se bild). De flesta människor vänder sig inte emot vindkraft som sådan, utan mot omfattningen och tätheten mellan parkerna och att det alltid är glesbygden som ska exploateras samtidigt som vinsterna går någon annanstans.

Vi som står bakom detta debattinlägg har samlat namn i en protestlista mot förslaget. Bara cirka 5 procent av de som tillfrågats har avböjt att skriva på (av 1 000!). Den kommer att bifogas vårt yttrande över förslaget till ny översiktsplan.

Reagera du/ni också! Gå in på sundsvall.se/op2040 och ge din synpunkt.

Bofasta och fritidsboende i Holm och Norra Stöde

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan