Annons

Annons

Annons

Annons

Kyrkovalet 2021

Debatt
DEBATT: Viktigt att se möjligheterna och fortsätta utveckla den öppna folkkyrkan

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den 19 september är det kyrkoval. Alla som är 16 år fyllda och medlem i Svenska kyrkan har rätt att rösta i kyrkovalet. Du röstar på församlingens kandidater, stiftets kandidater och kyrkomötets kandidater.

Nu pågår planeringen för fullt i Sköns församling för att informera medlemmar och allmänhet om valets frågor, skriver Kenneth Westin (S).

Bild: Jan Olby, Arkivbild

Nu pågår planeringen för fullt i Sköns församling för att informera medlemmar och allmänhet om valets frågor.

Jag lämnar nu mitt uppdrag som kyrkorådets ordförande och ledamot i kyrkofullmäktige efter åtta fina år. Under de senaste åren har Sköns församling bildat tre enheter: 1. Sköns kyrka, 2. Birgittakyrkan och 3. Bosvedjans kyrka.

Annons

Som ledning finns en arbetsledande komminister och en biträdande. Kyrkoherden leder hela församlingen. Vi har två begravningsplatser, krematorium med personal och ledning. Expeditions- och verksamhets/servicepersonal, Präster, diakoner och duktiga musiker. Församlingen har en bred verksamhet. Dessutom har vi aktiva och duktiga förtroendevalda. En grupp som också tillför en viktig del -är alla ideella.

Annons

I den "förstudie" som tagits fram av stiftet finns förslag om pastoratsförstoring. Alltså, att alla församlingar i Medelpad bildar ett eller flera pastorat.

Jag hyser en oro över att det bildas för stora enheter i organisationen. En viss förstoring kan dock vara nödvändig. Det kan handla dels om ekonomi, dels om personalfrågor om allt för små enheter inte kan uppfylla kraven på en god arbetsmiljö.

Förstudien är bland annat baserad på SCB:s prognoser gällande befarade befolkningsminskningar i Medelpad för åren fram till 2030 och till 2040. Förstudien drar då likhetstecken med att församlingarna skulle göra stora medlemstapp.

Jag vill dock hävda att detta är prognoser, utfallet kan bli ett helt annat.

I förstudien har det inte sagts något om vilka åtgärder som bör vidtagas vad gäller en ökad medlemsvärvning. Det är en klar brist.

Jag har alltid haft uppfattningen att utveckla i stället för att avveckla! Vi måste se möjligheterna i stället för problemen och vi måste därför fortsätta att utveckla den öppna folkkyrkan. Det är också ytterst viktigt att våra medlemmar känner stolthet för sin församling. Det krävs ökade samarbeten med civilsamhället och diakonin måste utvecklas.

Annons

Som socialdemokrat så tycker jag att kyrkan har en viktig roll. Det är en religiös organisation men mycket stämmer när det gäller synen på solidaritet och att alla människor skall ha lika värde och samma rätt. Och inte minst en fin social gemenskap.

Annons

Vi har under de senaste åren satsat mycket på renovering av våra lokaler och anläggningar.

En stilla bedjan nu är att pandemin tar slut och att Sköns församling med full kraft kan satsa på vår verksamhet.

Jag citerar Olof Palme: "Ty barnen, är den enda praktiska anledningen till framtiden som vi har. Det är i dem man ser framtiden växa fram.” Barnen har en viktig roll i vår församling.

Jag hoppas förstås att du lägger din röst på nomineringsgruppen Socialdemokraterna den 19 september. Socialdemokraterna har 28 kandidater i valet till Sköns församling.

Kenneth Westin (S), nuvarande ordförande i Kyrkorådet i Sköns församling

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan