Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Ordning och reda behövs även i skolans finansiering

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Med nuvarande lagstiftning får friskolorna ersättning för ett uppdrag de inte har. Jag tror att invånarna i Sundsvalls kommun håller med mig om att det är orimligt, skriver Linnea Lindquist.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Kommuner har utbudsansvar, det vill säga att de måste ha skolplacering till alla elever oavsett var de går i skola. Det gör att alla kommuner har tomma skolplatser, vilket är kostnadsdrivande.

Sundsvalls kommun betalade ut 36 miljoner i extra ersättning till friskolorna i kommunen förra året. I år beräknas den extra ersättningen bli 41,5 miljoner.

Det finns en likabehandlingsprincip i lagstiftningen om skolpengen, vilket får konsekvensen att när en kommun har underskott har skolpengen ökat eftersom man har gjort av med mer pengar än vad man budgeterat för vid årets början. Då måste friskolorna ersättas retroaktivt eftersom vi har lagstiftning som säger att skolpengen ska vara lika mellan huvudmännen.

Annons

Eftersom Sundsvalls kommun har stora underskott som en direkt följd av att elever väljer friskolor kommer de extra utbetalningarna till friskolorna öka de kommande åren.

Annons

Det sägs ofta att konkurrens är bra eftersom det gör verksamheterna bättre. Konkurrens är bra när man ska hoppa höjdhopp, men inte när man ska utbilda barn. Eftersom lagstiftningen säger att skolpengen ska vara lika mellan huvudmännen får det konsekvensen att Sundsvalls kommun blivit stämd och ålagd att ersätta friskolorna retroaktivt åtta år tillbaka. En av de som ska ersättas av konkursboet John Bauer som inte har några skolor.

Jag tror inte att invånarna i Sundsvalls kommun tycker att detta är välinvesterade skattemedel. Kommunen har som en konsekvens av underskotten minskat antalet årsarbetare i Sundsvalls skolor med drygt 100 tjänster, samtidigt som man på två år betalar ut cirka 77,5 miljoner i retroaktiv ersättning till friskolorna.

Friskolorna behöver inte göra något för att få rätt till dessa pengar, det är inbyggt i lagstiftningen att kommunen ska ersätta enskilda huvudmän retroaktivt när verksamheten har underskott.

Detta blir en negativ spiral som kommunen inte kan ta sig ur på egen hand. Sundsvalls kommun får många ansökningar från skolkoncerner som vill etablera sig och expandera. Det är klart att de vill det när de vet att det betalas ut extra ersättning på tiotals miljoner kronor varje år, pengar som blir ren vinst. Det är detta som är skolkoncernernas rovdrift på eleverna i den kommunala skolan.

Annons

Annons

I min nya bok "En negativ spiral, kampen om den kommunala skolans resurser" ger jag många exempel på hur lagstiftningen om lika skolpeng skapar ekonomiska slukhål i kommunerna. De som betalar priset är eleverna i den kommunala skolan som får sämre utbildning, och alla som arbetar i kommunala skolor som arbetar med sin hälsa som insats. Det är för att komma till rätta med det här problemet som skolpengen måste differentieras så att kommunen får ersättning för sina tomma skolplatser som de enligt lag måste ha.

Jag anser att det inte bara ska vara ordning och reda i klassrummen utan även i skolans finansiering. Med nuvarande lagstiftning får friskolorna ersättning för ett uppdrag de inte har. Jag tror att invånarna i Sundsvalls kommun håller med mig om att det är orimligt.

Linnea Lindquist, fd Sundsvallsbo och skoldebattör

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan