Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: Replik: Kritiken handlar om att lagstiftningen ensidigt gynnar friskolesektorn

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Min kritik riktar sig varken mot rätten att önska skola eller mot friskolor generellt. Min kritik handlar om hur nuvarande lagstiftning ensidigt gynnar friskolesektorn, skriver Linnea Lindquist.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Replik på Ulla Hamiltons insändare "Respektera familjerna som valt en friskola".

Alla kommuner har lagstadgad skyldighet att erbjuda skolplacering till alla elever, oavsett var eleverna går i skolan. Det gör att alla kommuner har tomma skolplatser för att kunna erbjuda skolplats för elever som flyttar in i kommunen, byter från en friskola till en kommunal skola. Kommunerna måste ha skolplatser tillgängliga om en friskola väljer att lägga ner sin verksamhet eller får tillståndet att bedriva skola återkallat av Skolinspektionen. Kommunen står alltid med risken, även för friskolorna. Det är kommunernas huvudmannaansvar som är kostnadsdrivande, inte myndighetsansvaret.

Annons

Annons

Varje tom skolplats i den kommunala skolan driver upp genomsnittskostnaden per elev och då har skolpengen ökat. I lagstiftningen om skolpeng finns en inbyggd likabehandlingsprincip vilket får konsekvensen att när kommunens genomsnittliga kostnad per elev ökar ska friskolor ersättas med motsvarande belopp per elev.

Det stämmer att kommunerna med nuvarande lagstiftning inte får ersättning för sitt huvudmannaansvar och det är just därför som skolpengen måste differentieras. Med nuvarande lagstiftning får friskolorna ersättning för ett ansvar de enligt lag inte har. Det anser jag och många med mig vara orimligt. Det är även orimligt att kommuner måste ersätta friskolor retroaktivt vid underskott i sin egen verksamhet när kommuner har avsevärt sämre förutsättningar att bedriva skola.

Nuvarande lagstiftning gynnar ensidigt friskolesektorn. Det är inte konkurrens på lika villkor. Är det verkligen så vi vill ha det?

Det stämmer som Ulla skriver att även friskolor kan tappa elever till andra friskolor när nya friskolor etablerar sig eller expanderar. De platserna fylls upp av bland annat elever från kommunala skolor så i slutändan blir det alltid elever i kommunala skolor som betalar priset för friskolornas etablering och expansion. Det är bland annat detta som är skolkoncernernas rovdrift på eleverna i den kommunala skolan.

Annons

Jag respekterar föräldrarnas och elevernas rätt att önska skola. Min kritik riktar sig varken mot rätten att önska skola eller mot friskolor generellt. Min kritik handlar om hur nuvarande lagstiftning ensidigt gynnar friskolesektorn.

Linnea Lindquist, skoldebattör

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan