Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
DEBATT: En mardröm för det svenska skogsbruket

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Som vi ser det är brukad skog och livskraftig landsbygd förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Den nya skogsstrategi som presenterades av Europeiska kommissionen i juli missar helt den klimatnytta ett aktivt skogsbruk innebär och skulle medföra ett hårt slag för svensk skogsindustri. EU:s besked är tydligt – skog ska bevaras, inte brukas. Blir detta verklighet riskerar svenskt skogsbruk att stöpas om från grunden.

Vi ser just nu en tydlig överstatlig trend där EU-kommissionen vill gå in och styra och ställa med medlemsländernas skogsbruk, detta på bekostnad av den nationella och den enskilda skogsägarens självbestämmande. Formuleringarna i kommissionens nya skogsstrategi är visserligen något mildare än tidigare läckta uppgifter, men intentionen är densamma – EU vill att skogsbruket ska stöpas om från grunden.

Annons

Att EU-kommissionen inte tar till vara på skogens enorma potential och den klimatnytta den kan ge är anmärkningsvärt. Det är feltänkt att Sverige ska tvingas undernyttja skogen som är en av våra främsta resurser för att kompensera för andra EU-länders utsläpp. Miljöfördelarna med att använda träråvara istället för andra mer påfrestande material adresseras knappt alls i strategin. Detta resulterar i mer skada än nytta för miljön på lång sikt – och dessutom på bekostnad av välfärdsfrågor såsom arbetstillfällen, skola, vård och omsorg.

Annons

Som vi ser det är nämligen brukad skog och livskraftig landsbygd förutsättningar för ett hållbart samhällsbyggande med utvecklad välfärd.

Skogsproduktion är Sveriges globala bidrag av förnybara resurser. Den växande skogen tar upp stora mängder koldioxid i atmosfären. FN:s klimatpanel har påvisat att ett aktivt skogsbruk där vi ersätter energikrävande resurser med skogsråvara ger störst klimatnytta.

Våra resurser av skog måste därför brukas. Om inte, så får vi leva med beroendet av olja, kol och gas.

Skogsbruk ska inte definieras på EU-nivå, det måste göras närmare de som sköter skogarna och anpassas till varje lands förutsättningar. Nu måste den svenska regeringen säga ifrån, slå näven i bordet och säkerställa att skogen även fortsättningsvis är en nationell angelägenhet.

Hur skogen ska användas löser vi bäst utan EU:s inblandning.

Torgny Hardselius, styrelseordförande, Norra Skog

Erik Jonsson, näringspolitisk strateg, Norra Skog

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan