Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
DEBATT: Skogspolitiken bör skötas nationellt – klokast att rösta för ett regeringsskifte

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vår skog är vår kanske allra viktigaste tillgång i den gröna omställningen, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Med anledning av insändaren "En mardröm för det svenska skogsbruket" i ST 15/9.

Företrädarna för Norra Skog har helt rätt i att EU:s ambitioner vad gäller skogsbruket ger skäl till stor oro. Och det finns en berättigad kritik mot detta i en tämligen bred samling medlemsländer.

Men för att Sverige med kraft ska kunna försvara vårt hållbara nordiska skogsbruk behöver vi dock ett regeringsskifte. Det är vi från Kristdemokraternas sida övertygade om.

Vår skog är vår kanske allra viktigaste tillgång i den gröna omställningen. Virket från skogen kan ersätta koldioxidintensiva material som betong, metall och plast. Skoglig bioenergi kan ersätta fossilt bränsle i väntan på den fullskalig elektrifiering. Och genom att bruka skogen, och nyplantera, vet vi också att mer koldioxid binds än genom att lämna skog orörd.

Annons

Annons

Det är ingen nyhet att många kontinentala politiker inte förstår detta. Stora delar av Europa, inte minst i kretsen av de tidigare sovjetrepublikerna, har en historia av att avverka utan att återplantera.

I Sverige har vi visat vad ett hållbart skogsbruk innebär. Vi har mer skog än någonsin tidigare, som en direkt följd av enskilda skogsägares ansträngningar vad gäller vård och återplantering.

EU-kommissionen har nu anslutit sig till den felaktiga bilden av skogsbruket som ett hot mot klimatomställningen. Alla krafter behövs nu för att vrida diskussionen rätt, och undvika detaljreglering från EU:s sida.

Konkret tar sig hotet två former:

För det första vill EU-kommissionen klassa skogliga bioenergiprodukter som ”icke hållbara”. Det skulle innebära att vi inte kan tillgodoräkna oss de fördelar som skogen ger oss, i färdvägen mot klimatneutralitet.

För det andra vill EU-kommissionen sätta statiska mål för hur stora markarealer varje land måste ”skydda” och inte bedriva skogsbruk på. För Sveriges del kan det bli problem rent faktiskt, beroende på hur man beräknar markarealer och inte.

Från Kristdemokraternas sida är vi tydliga med att vi tycker att skogspolitiken bör skötas nationellt, och inte på EU-nivå. Dels principiellt, dels som en följd av att förutsättningarna för skogsbruket ser så olika ut i olika delar av Europa.

Annons

Sveriges regering velar i dessa frågor, och agerar inte med den kraft som skulle behövas. När länder som Österrike, Finland, Tyskland och Frankrike skriver klagobrev till EU-kommissionen om ambitionerna vad gäller skogspolitiken, låter Sverige bli att skriva på. När EU-kommissionen genom den så kallade taxonomin vill lägga administrativa bördor även på små skogsägare att ”bevisa” sin hållbarhet, verkar inte de svenska regeringspartierna veta vad de ska tycka i frågan och ger uttryckt för olika åsikter beroende på vem som frågar.

Annons

Den som på allvar vill att Sverige, både nationellt och relation till EU, bedriver en politik som tillvaratar skogsbrukets möjligheter att hjälpa oss i klimatomställningen gör kort sagt klokast i att vid nästa års riksdagsval rösta för ett regeringsskifte.

Liza-Maria Norlin (KD), gruppledare för KD Sundsvall

Kjell-Arne Ottosson (KD), miljöpolitisk talesperson

Sara Skyttedal (KD), Europaparlamentariker

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan