Annons

Annons

Annons

Kyrkovalet 2021

Debatt
DEBATT: Oundvikligt med pastoratsbildningar i Härnösands stift – viktigt att ha församlingarna i fokus

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Inför det stundande kyrkovalet är det många som ställer frågor beträffande de planerade pastoratsbildningarna i Härnösands stift. Frågan är het både bland anställda och förtroendevalda men också bland församlingsmedlemmarna. Man kan naturligtvis ha en massa åsikter och tyckanden i frågan men någonstans måste man också landa i den verklighet vi faktiskt lever i.

Mest energi kommer vi att lägga på att få de bildade pastoraten att tänka just att det är församlingarna som har ett pastorat och inte tvärt om, skriver Leif Grip, kandidat för Posk. Bilden visar domkyrkan i Härnösand.

Bild: Jessica Ivarsson

Ökade kostnader men färre medlemmar och därmed minskade intäkter. Jag menar att det inte går att stoppa denna utveckling genom något quick fix men förhoppningsvis på sikt. Det vi däremot i nuläget kan göra är att försöka göra det bästa av situationen som nu råder. Att tänka och resonera så är absolut inte ett resultat av resignation utan mera ett erkännande av hur verkligheten ser ut.

Annons

Annons

Flera av stiftets församlingar kommer inom en inte allt för avlägsen framtid inte kunna klara sig själva. Pastoratsbildningar är därför i nuläget oundvikliga och för att slippa upprepa processen inom bara några år är det med största sannolikhet vettigt att göra det ordentligt, men absolut väl genomtänkt!

Den stora frågan är således inte om, utan hur? Följdfrågan, och den ser jag nog som den viktigaste är hur dessa pastorat skall fungera? Liksom kyrkan inte har ett evangelium utan evangeliet har en kyrka måste det finnas en grundmurad förståelse i pastoraten att det inte är pastoratet som har en massa församlingar utan församlingarna har ett pastorat.

Med det tankesättet blir församlingarna betydligt viktigare än pastoratet och då måste de blivande storkyrkoråden i sitt agerande hela tiden ha församlingarna och församlingsråden som prio ett, inte pastoratet.

Storkyrkoråden kan enligt kyrkoordningen delegera betydligt fler uppgifter till församlingsråden än det som allt för ofta sker vid bildandet av pastorat. Det är endast några få bitar som absolut inte kan delegeras till församlingsråden.

Om så mycket som möjligt delegeras till församlingsråden kommer församlingarna och församlingsrådets ledamöter fortfarande uppleva sin egen församling och sitt eget uppdrag som viktigt i sammanhanget och därmed kunna upprätthålla minst det engagemang som nu finns. Har vi inte fungerande församlingar och församlingsråd kommer heller inget annat att fungera som utredarna och i slutänden stiftsstyrelsen hoppas och tror.

Annons

Annons

Vi kommer således att göra vad vi kan för att påverka till beslut som hamnar i ekonomiskt försvarbara pastorat. Pastorat som inte lämnar de mindre landsbygdsförsamlingarna åt sitt öde som egna små enklaver som får klara sig bäst de kan.

Mest energi kommer vi att lägga på att få de bildade pastoraten att tänka just att det är församlingarna som har ett pastorat och inte tvärt om. Låt församlingsråden få starka mandat att arbeta i och med sina församlingar så kommer förhoppningsvis fördelarna att bli betydligt fler än nackdelarna.

Leif Grip, kandidat för Posk i Härnösands stift

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan