Annons

Annons

Annons

Annons

Här är klimatkrisen

Debatt
DEBATT: Politiska majoriteten: Klimatomställningen är ett samhällsbygge – där alla måste hjälpas åt

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi måste tillsammans ta ansvar för miljön och för klimatet, skriver debattförfattarna.

Bild: Henrik Lundbjörk

Annons

Klimatomställningen är vår tids största utmaning, men den innebär även möjligheter.

Vi måste tillsammans ta ansvar för miljön och för klimatet. Det handlar självklart om de egna valen som vi gör dagligdags när vi handlar, sorterar sopor, åker kollektivt, ja det finns massor av val som vi som individer behöver göra varje dag.

Kommunen lyfter i kommande Översiktsplan (2040) behovet av fungerande kollektivtrafik och cykelleder. För att den enskilde ska kunna göra bra miljöval så krävs en fungerande infrastruktur och där har kommunen ett stort ansvar. Vi vill att det ska finnas bra möjligheter för den enskilde att fatta kloka beslut ur ett miljö- och klimatperspektiv.

Men, det är ändå inte det som kommer påverka mest. Den stora omställningen som behöver göras måste göras inom industrin och på samhällelig nivå för det är där som de stora utsläppen sker.

Annons

Annons

Därför är klimatomställningen inte bara ett hot utan en möjlighet. Vi i den politiska majoriteten i Sundsvall menar att en aktiv klimatpolitik också är en politik för framtidens jobb. I Sundsvall har vi pekat ut målet 5 000 nya jobb till 2030. Det är ambitiöst, men fullt realistiskt.

Vi kan se att samhället i stort har påbörjat en omställning mot ett klimatneutralt näringsliv. Vi ser till exempel hur flera års forskning nu gör att Sverige kommer kunna producera stål utan fossila utsläpp. Det är miljardinvesteringar som gjorts i norra Sverige för att möta klimatutmaningarna och här kommer Sundsvall med våra tillgångar till mark, rent vatten och grön el att kunna spela en aktiv roll.

Vi kan se hur näringslivet börjat sitt omställningsarbete mot ett fossilfri och koldioxidneutral produktion; fossilfri järnmalm hade ingen trott var möjligt för 20 år sedan. Nu är den i produktion.

Sundsvalls kommun har ett bra samarbete med Mittuniversitetet som ligger långt framme vad gäller forskning inom bland annat förädling av skogsråvara. Det kommer att omvandla hela vårt samhälle när det blir verklighet. Utvecklingen av nya miljövänliga produkter sker i samarbete med näringslivet.

Vi ser ett ökat intresse för dessa innovationer och kopplar det till de investeringar som kommunen gör på området.

Logistikparken byggs nu i en rasande fart och när den är klar så får vi möjlighet att, på ett koldioxidsnålt sätt, frakta gods till och från hela världen från Sundsvall. När allt är på plats så kommer Sundsvall att bli ett av Sveriges viktigaste transportnav samtidigt som våra koldioxidutsläpp minskar tack vare de hållbara och miljövänliga transportmöjligheterna. Vi kommer inte bara att tillverka klimatsmarta produkter; vi kommer också att kunna transportera dem på ett klimatneutralt sätt.

Annons

Annons

Klimatomställningen är ett samhällsbygge – där alla måste hjälpas åt. Ingen enskild och inget enstaka företag kan själv åstadkomma det som krävs, men tillsammans skapar vi en framtid för kommande generationer.

Bodil Hansson (S), kommunalråd

Hans Forsberg (C), ordförande service- och förvaltningsutskottet

Isabell Mixter (V), gruppledare

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan