Annons

Annons

Annons

Här är klimatkrisen

Debatt
Hur viktig är klimatfrågan för dig – vilken värld ska våra barn få ärva?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

ST har i en serie artiklar belyst klimatfrågan och vikten av att vi ställer om samhället till en fossilfri ekonomi. Dit är det långt eftersom mycket i vår vardag tillverkas av fossil olja som till stor del importeras från Ryssland.

Värt att ha i minnet är att vi är den första generationen som känner till om klimatförändringarna och vi är den sista som kan göra något åt det, skriver Bengt Aldén. Bilden är från en klimatdemonstration i Sundsvall i september i år.

Bild: Katarina Vikström, Arkivbild

Det krävs tuffa politiska beslut för att skapa ett regelverk som styr mot ett fossilfritt samhälle. Det räcker inte med en vision om ett fossilfritt Sverige till 2045, det måste följas av en strategi och konkreta handlingar även på kort sikt.

Annons

Det som gör det extra svårt att öka tempot i omställningen är att de flesta vill inte ha förändring, man vill fortsätta som förut. Men att fortsätta som vi gjort de senaste 70 åren är inte längre ett alternativ. Då kommer våra barnbarn att få leva i en värld som är tre grader varmare än vad som varit fallet de senaste 10 000 åren, en värld där extremväder blir normalt.

Annons

Ett bättre alternativ är ett samhälle som ställt om till förnybara energislag som sol, vind, vatten och biomassa. Ett samhälle som bygger mindre på konsumtion av nya prylar och mer på konsumtion av tjänster och upplevelser. Ett samhälle där vi har mer tid för varandra.

Men det är bråttom värre. Vi har tappat 20 år för att politikerna blundat och media sovit. Om något skrivits har klimatförnekare fått samma utrymme som 98 procent av världens forskarkår.

Nu har media vaknat. Varje dag behandlas klimatfrågan och det torde vara uppenbart för alla och envar att det krävs krafttag för att rätta till det som blivit så fel. Därför är det förvånande att inte fler sluter upp när det är klimatdemonstration. Senast var vi runt 100 personer i Sundsvall. Det är långt ifrån tillräckligt för att våra politiker ska våga ta de beslut som krävs.

När trycket underifrån blir tillräckligt stort, när tillräckligt många säger ifrån, kan nödvändiga beslut tas på kommunal och nationell nivå. Det kan handla om att man i kommunen ska följa den träbyggnadsstrategi man antog 2019 och verkligen bygga mera i trä.

På riksnivå kan det handla om en större insats på EU-nivå eller att förutsättningar skapas för svensk tillverkning av till exempel förnybara drivmedel, kläder och kemikalier som skapar nya gröna jobb samtidigt som vi visar andra länder lösningar till ett fossilfritt samhälle.

Annons

Annons

Utsläppen av klimatgaser måste halveras till 2030. Det innebär att vi på endast åtta år ska ner till en nivå där vi var på 80-talet. Till 2040 måste ytterligare en halvering av utsläppen göras om vi ska klara 1,5 gradersmålet. Sådana stora samhällsförändringar sker inte av sig självt.

Om två veckor börjar klimattoppmötet i Glasgow. Fredagen 22 oktober är det klimatdemonstration runt hela klotet och även på Torget i Sundsvall mellan kl 16.30 och 17.30. Genom att vara där under en timme visar man att frågan är viktig. Blir vi tusen personer visar det att frågan är mycket viktig.

Hur viktig är frågan för dig? Värt att ha i minnet är att vi är den första generationen som känner till om klimatförändringarna och vi är den sista som kan göra något åt det.

Bengt Aldén

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan