Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Så kan vi få en hoppfull väg framåt i hela Västernorrland

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid i hela Västernorrland, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Vi välkomnas till livet av en barnmorska och på ålderns höst tas vi med värme om hand av undersköterskor.

Tillsammans med en handfull andra länder hör Sverige till de som har den bästa hälso- och sjukvården, den bästa förskolan och skolan och det mest jämställda samhället. Men det finns mycket som behöver utvecklas för att Västernorrland ska rankas bland de bästa i Sverige.

Grunden i Centerpartiets politik är alla människors frihet och lika värde. Vi tror på människors förmåga att bestämma över sina liv och skapa sin egen framtid. Det är så vi tillsammans får hela landet att växa. Med hjärta, beslutsamhet och sunt förnuft ser vi positivt på framtiden.

Vi vet att nytänkande, omställning och utveckling är vägen mot en hållbar framtid i hela Västernorrland. Vi vill vara en del i en ny bild av Västernorrland – en region som har rika resurser av såväl råvaror och kraft som innovativt tänkande, en region som är ett starkt och växande besöksmål, en region som välkomnar dig att bo, leva och besöka.

Annons

Annons

I Västernorrland finns förutsättningarna för att ställa om till ett hållbart klimatneutralt samhälle. Här finns, industrier som både producerar kraft i olika former och produkter som exporteras till hela världen. Innovationskraften är stark och många företag är i världsklass.

Centerpartiet vill att politiken, och det offentliga samhället – regionen och de sju kommunerna – tillsammans ser till att utveckling och tillväxt tar fart och att människor med många olika kompetenser söker sig hit.

Vi lyfter till vår stämma den 20 november tre områden inför valet 2022 för en hoppfull väg framåt i hela Västernorrland. En stark grön ekonomi. Vård och omsorg av hög kvalitet. En stark liberal demokrati.

Vi föreslår bland annat att Centerpartiet ska arbeta för:

■ att fastighetskatten på industri- och elproducerande fastigheter ska tillfalla den bygd där värdena skapas;

■ att stärka de lokala livsmedelsproducenterna och öka länets självförsörjningsgrad och därmed också krisberedskap;

■ att dubbelspår byggs längs hela Nya Ostkustbanan och att Mittbanan och Ådalsbanan rustas för både gods- och persontrafik;

■ att vägunderhållet på länets vägar prioriteras och att Trafikverket vidtar andra säkerhetshöjande åtgärder än hastighetssänkningar;

■ ökad samverkan och särskilda satsningar för att främja ungas psykiska hälsa;

■ ökad kontinuitet och bättre tillgänglighet i hälso‐ och sjukvården vilket ger kortare köer;

Annons

■ bättre arbetsmiljö, arbetsvillkor och högre löner för personal inom vård, omsorg, hälso- och sjukvård;

■ att samverkan mellan kommun och region stärks för fungerande vårdkedjor och en utvecklad nära vård i hela länet;

Annons

■ att stärka vården före, under och efter graviditet i hela länet och erbjuda möjlighet till förlossning i Sollefteå, Sundsvall och Örnsköldsvik

■ stärkt samverkan mellan kommun, region, myndigheter, näringsliv och utbildningssystem för att nyanlända och utlandsfödda snabbare ska komma ut i arbetslivet och integreras i samhället;

■ att brottsförebyggande arbete stärks och att polisens synlighet i lokalsamhället ökar;

■ att möjliggöra tillgång till ett brett kulturutbud oavsett var i länet man bor.

Jonny Lundin (C), Härnösand, oppositionsråd Region Västernorrland

Anne-Li Sjölund (C), Sundsvall, riksdagsledamot Västernorrland

Ida Stafrin (C), Kramfors, distriktsordförande Västernorrland

Anna-Britta Åkerlind (C), Örnsköldsvik, ordförande kommunala sektionen Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan