Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Mer behöver göras för att minska klyftorna, stärka välfärden och öka tryggheten

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vi är övertygade om att den politiska riktning som vi antog på kongressen har ett stort stöd hos svenska folket, skriver kongressombud från Socialdemokraterna i Sundsvall.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Den 3–7 november genomfördes Socialdemokraternas partikongress i Göteborg. Tillsammans samlades 350 ombud från hela Sverige och beslutade vilken politik vi socialdemokrater ska driva och gå till val på nästa år.

Vi är stolta över mycket som genomförts de senaste sju åren i regeringsställning, men vi vet att mer behöver göras för att minska klyftorna, stärka välfärden och öka tryggheten.

Vi vill särskilt lyfta tre områden som kongressen valde att prioritera. 

1. Ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen.

Vi vill förbjuda vinstuttag inom skolan. Elever ska kunna välja skola, men skolor ska inte kunna välja elever. En gemensam antagning i offentlig regi ska införas till alla skolor och kötid ska inte få vara ett urvalskriterium. Kommuner ska ha veto mot nyetableringar och utökningar av friskolor behövs. Vinstjakten måste få ett stopp även i äldreomsorg och sjukvård. Privata sjukförsäkringar ska inte förekomma i skattefinansierad vårdverksamhet.

Annons

Annons

2. Fler jobb och klimatomställning i hela Sverige.

Den klimatsmarta nyindustrialiseringen ska fortsätta. Det är vår strategi för att både klara klimatmålen och skapa framtidens jobb. Investeringar i järnväg ska fortsätta öka och vi är särskilt glada över att infrastrukturminister Tomas Eneroth nämnde behovet av fortsatta investeringar på Ostkustbanan i sitt tal på kongressen. Arbetsförmedlingen ska finnas närvarande i hela Sverige och möjligheter till utbildning ska erbjudas tidigare i arbetslösheten. Vi behöver skapa förutsättningar för fortsatt ökat bostadsbyggande och särskilda insatser behövs för att möjliggöra bostadsbyggande utanför stadskärnorna. Tillgången till kapital i landsbygd ska förbättras. Nollvisionen i trafiken ska förverkligas med investeringar i bättre vägstandard och inte generella hastighetsnedsänkningar.

3. Ökad jämlikhet leder till ökad trygghet.

Vi ska vända på varje sten för att komma åt det våld som hotar hela vår samhällsgemenskap. Fler poliser i hela landet och stort fokus på det förebyggande arbetet behövs, vid sidan av de straffskärpningar som redan genomförts. Minskas klyftorna så ökar tryggheten. Vi behöver stärka våra trygghetssystem, höja pensionerna och skapa ett mer jämlikt skattesystem. Kommuner och regioner behöver ökade statsbidrag för att kunna skapa fler välfärdsjobb och bättre arbetsvillkor för personalen. Karensavdraget ska skyndsamt ses över för att kostnaderna vid sjukdom ska fördelas mer solidariskt.

Annons

Det är tio månader kvar till valdagen 2022. Sverige kommer då välja väg mellan en offensiv socialdemokrati som vill investera i trygghet, jobb och välfärd mot ett högerkonservativt block som istället vill se skattesänkningar och privatiseringar.

Vi är övertygade om att den politiska riktning som vi antog på kongressen har ett stort stöd hos svenska folket.

Niklas Säwén, Lisa Tynnemark, Annika Söderberg, Christina Nordenö, Jeanette Hedlund, kongressombud från Socialdemokraterna i Sundsvall

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan