Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022: Skolan i Sundsvall

Debatt
Minskade resurser i förskolan kommer att stjälpa oss – vi kan inte ge barnen trygghet

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förskolan kommer att förvandlas till en plats för ren barnpassning, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Minskade resurser i förskolan, det är våra barn som får betala. Det räcker nu!

I Sundsvalls kommuns "Mål och resursplan 2019–2020 med plan för 2021–2022" beskriver man hur Sundsvall ska vara en attraktiv och trygg kommun med en välfärd av hög kvalitet.

"I Sundsvall ska alla barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, få möjlighet att utvecklas och utmanas för att nå sina mål både i skolan och senare i livet."

Annons

Annons

Man skriver också att "Förskolan är det första viktiga steget i ett livslångt lärande. /…/ Personaltätheten inom förskolan behöver öka…"

Detta går helt emot de planer som Lisa Tynnemark och Urban Åström gått ut och informerat om i Sundsvalls Tidning. Det har sparats på oss under många år, men nu är måttet rågat!

De besparingar kommunen nu planerar kommer att stjälpa oss totalt. Vi kommer inte att kunna tillgodose barnens behov och rättigheter. Vi kommer inte kunna ge barn med särskilda behov det stöd de behöver! Vi kommer inte klara av att ge den trygghet barn behöver för att må bra och vi kommer heller inte att kunna nå läroplanens mål.

Förskolan kommer att förvandlas till en plats för ren barnpassning!

För barnens och våra kollegors skull ber vi på våra bara knän – lyssna på oss! Det finns inget mer att spara på! Barnens utbildning i förskola och skola måste få kosta! De kostnader ni sparar på i dag kommer att slå tillbaka i framtiden när barn och ungas mående sjunkit och insatser behöver sättas in för att hjälpa dem.

Kom ihåg att FN:s barnkonvention faktiskt blev svensk lag den 1 januari 2020.

Katrin Ivarsson, arbetsplatsombud och skyddsombud Lärarförbundet

Robert Granér, arbetsplatsombud Kommunal

Annons

Johanna Marteliusson, arbetsplatsombud Lärarförbundet

Camilla Carlsson, arbetsplatsombud och skyddsombud Kommunal

Annons

Maria Øye, arbetsplatsombud Lärarförbundet

Sara Berglund, arbetsplatsombud och skyddsombud Kommunal

Förskollärare och barnskötare på förskolorna i Granlo

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan