Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Klimatkatastrofen ett existentiellt hot – politiker måste skärpa politiken omedelbart

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Nu måste de stora utsläppen falla fort. Det är rent märkligt att det ska vara så svårt att ta in att det är bråttom. Väldigt bråttom, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Klimatkatastrofen är ett existentiell hot på global nivå. När COP26 avslutades i Glasgow förrförra veckan var många delegater märkbart tagna, däribland ordföranden för mötet Alok Sharma. Några säkerligen tårögda efter många timmar med krävande förhandling, många av besvikelse. De kom inte i mål. Inte alls. Om de löften som gavs faktiskt efterlevs innebär det en 2,4 grader varmare planet vid århundradets slut. Men då måste länderna göra något de inte lyckats med hittills, nämligen agera i linje med sina löften. Då. Kanske. Men osäkerheten är stor!

Vi har sedan länge passerat gränsen för en kontrollerad och jämn utfasning av utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Nu måste de stora utsläppen falla fort. Det är rent märkligt att det ska vara så svårt att ta in att det är bråttom. Väldigt bråttom.

Annons

Annons

I Sverige framstår det politiska ledarskapet lamslaget inför katastrofen. Dess oförmåga att prioritera blev tydlig i frågan om Cementas fortsatta kalkbrytning på Gotland. Torsdagen den 18 november meddelade regeringens representanter Ibrahim Baylan och Per Bolund att företaget får fortsätta utvinna kalk under hela nästa år. Regeringen går därmed på tvärs mot sina egna expertmyndigheter Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten. Cementinsdustrin – en av de med störst negativ klimatpåverkan – ges företräde före det livsviktiga grundvattnet. Den blinda tillbedjan till ett ohållbart tillväxtparadigm kunde inte vara tydligare.

Men det är inte bara regeringen som står bakom det beslutet. Den har riksdagens samtliga partier med sig. Ingen har en avvikande mening!

Hur har den etablerade partipolitiken hamnat här? Hur kan de blunda? Budskapet i FN:s senaste klimatrapport är kristallklart! Läget för klimatet är akut och människan är ansvarig. Den globala temperaturen ökar snabbt.

Klimatpanelen konstaterar att vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Enorma utsläppsminskningar krävs. Nu!

Alltså – larmklockorna dånar! Vi befinner oss mitt i det sjätte massutdöendet. Art efter art försvinner. Och ändå behandlas klimatet och den biologiska mångfalden, som en fråga bland andra. Och, det är nästan värre, så odlas det en självbild av Sverige som bäst i världen när det gäller klimatarbete. Från denna position av uppblåst nationalnarcissism är inte steget långt till att hävda att det är bättre att andra gör något åt klimatet, någon annanstans. Men katastrofen är global. Det finns ingen annanstans. Det finns bara ett här.

Annons

Annons

Kan vi på något sätt medverka till att den uppenbart handlingsförlamade partipolitiken i riksdagen förstår att lyfta klimatkrisen som den akuta fråga den är? Ja det tror vi! Därför har vi varit med i bildandet av en klimatallians. (www.klimatalliansen.nu)

Den 4 oktober lanserade vi vår rörelse och de femton krav som, om de togs på allvar och agerades efter, snabbt skulle sätta Sverige på rätt kurs. Det är långtgående krav med en regering riggad för katastrof, omdefinierade ekonomiska ramverk och historiskt stora satsningar på allt från kolsänkor till innovation i livsmiljöns tjänst. Det är förslag som vida överstiger de ansatser som etablerade partier gör, men givet den överhängande risken för samhällskollaps och stort lidande för den nu levande unga generationen kan de femton kraven bara beskrivas med två ord. Logiska. Realistiska.

Våra politiker måste omedelbart skärpa politiken i paritet med våra förslag. De etablerade partiernas handfallenhet är nedslående. Men vi låter oss inte slås ned! Om inte partierna kan agera kraftfullt mot vår gemensamma katastrof, kanske de gör det om deras egen makt utmanas. Vi får se.

Gudrun Schyman och William Grönlund, aktiva i Klimatalliansen

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan