Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022: Skolan i Sundsvall

Debatt
Personal på Granbergsskolan: Lyssna på oss – spara inte mer på våra barn!

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För barnens/elevernas, våra kollegors, OCH för våra framtida vuxna: Lyssna på oss! Spara inte mer på våra barn, skriver debattförfattarna i en uppmaning till politikerna i barn- och utbildningsnämnden.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Upprop till politiker i barn- och utbildningsnämnden i Sundsvalls kommun.

Det har de senaste veckorna i media gått att läsa ett flertal insändare och artiklar angående de besparingar (95 miljoner!) som barn- och utbildningsnämnden vill genomföra inom Sundsvalls förskola/skola.

Det har kommit vittnesmål med stigande oro från pedagoger, rektorer, skolhälsovården, föräldrar, mor/farföräldrar med flera. Alla ifrågasätter hur dessa stora besparingar ska gå ihop med en rimlig arbetsbörda för oss anställda, och hur barn och elever ska kunna få sina olika behov tillgodosedda med en så kraftig nedskärning av personal!

Vi lärare/pedagoger vill nu ha ett svar från er politiker om hur vi som arbetar närmast eleverna i de olika verksamheterna (skolan/fritids) ska kunna hjälpa eleverna att både nå målen i läroplanen enligt skollagen och att tillgodose de många skiftande och ofta stora behov enskilda elever har när:

Annons

Annons

■ Vi redan innan sparkravet balanserar på gränsen till för hög arbetsbelastning.

■ Vi med bristande förutsättningar redan nu får kämpa för att kunna ge ALLA elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt (se Sundsvalls kommuns egen vision för förskola/skola!)

■ Vi med vår pedagogiska kompetens ser och förstår elevernas behov, men med förtvivlan också förstår att vi inte kommer att kunna räcka till för alla utan att vi själva riskerar att bli sjuka (Läraryrket har bland de högsta sjukskrivningstalen av alla yrkeskategorier i Sverige!)

■ Även stödet från elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin drabbas av nedskärningar och långa väntetider är vi än mer bekymrade över att många av våra elever som redan nu känner oro och stress, riskerar att på sikt utveckla psykisk ohälsa.

Skolans kompensatoriska uppdrag är viktigare än någonsin, och fakta är att en genomgången och godkänd skolgång, inklusive fullgjorda gymnasiestudier, är den viktigaste faktorn att ta sig in på arbetsmarknaden i vuxen ålder.

Inför varje neddragning och omorganisation (och de har varit många vet alla som har jobbat i Sundsvalls kommun under lång tid!) har vi anställda fått höra att vi ska tänka kreativt, organisera om och arbeta på nya sätt. Men var ska vi hitta det utrymmet och den tiden/orken när vi samtidigt ska utföra vårt ordinarie jobb och allt som oftast även hinna täcka upp för varandra? Med dagens förutsättningar kan vi knappt hålla näsan över ytan!

Annons

Annons

Så för barnens/elevernas, våra kollegors, OCH för våra framtida vuxna: Lyssna på oss! Spara inte mer på våra barn!

Eva Almestad, skyddsombud Lärarförbundet Granbergsskolan

Ulrika Nygren, skyddsombud Lärarförbundet Granbergsskolan

Christina Larsson, arbetsplatsombud Lärarförbundet, Granbergsskolan

Lärare och pedagoger på Granbergsskolan

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan