Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022: Skolan i Sundsvall

Debatt
Ansvariga för kommunala skolor borde fundera över elevflykten

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alla skolor i Sverige kan faktiskt konkurrera om att bli den mest "populära", "kunskapsdrivna" eller skolan med "bästa resultaten", skriver Anna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Med anledning av klagosången från pedagoger och övriga förespråkare för kommunal skola vill jag bara säga följande:

Jag har haft barnet placerat på en kommunal större skola i Sundsvall. Där verkade man föredra fikarummet framför närvaro på skolgården. Inte en pedagog i sikte där konflikter oftast sker.

Gissningsvis ser det likadant ut på de flesta kommunala skolor.

Annons

För egen del kan konstateras att en flytt till privat skola visade sig vara det bästa vi gjort. Alltid personal ute på rasterna, alla är engagerade i eleverna, man agerar så fort man får höra att något hänt och ber om att få feedback på skolan och dess verksamhet för att ständigt utvecklas och bli bättre.

Annons

Den kommunala skolan jag talar om saknade den viljan, vilket inte heller leder till förändrad miljö för eleverna. Det har inget med antal pedagoger att göra. Snarare hur rektorer förhåller sig till sitt uppdrag, skollagen och hur de kan entusiasmera sina pedagoger att verka för en stimulerande kultur där elever och deras vårdnadshavare är trygga med att eleverna får det stöd och utbildning de har rätt till.

Vad gäller lärmiljön har alla pedagoger samma utbildning, oaktat resurser är det pedagogens förmåga att motivera, leda och lära ut som till syvende och sist styr valet att låta sina barn gå på kommunal skola eller privat alternativ.

Alla ansvariga för kommunal skola borde på allvar ta sig en funderare varför det finns elevflykt från den kommunala skolan. Dags att rektorer rannsakar sig själva och sina verksamheter.

Alla skolor i Sverige kan faktiskt konkurrera om att bli den mest "populära", "kunskapsdrivna" eller skolan med "bästa resultaten".

Anna

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan