Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022: Skolan i Sundsvall

Debatt
Lärarnas Riksförbund: Skola och utbildning måste ses som en investering för framtiden

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sundsvalls kommun måste hitta andra sätt att spara pengar på än att spara på barnen i förskola och skola, skriver debattförfattarna.

Bild: TT, Arkivbild

Annons

Ingen kan ha undgått att läsa om det enorma sparpaket som kommunfullmäktige har beslutat ska drabba skolbarnen i Sundsvalls kommun.

Men inte bara skolbarnen drabbas, även familjer och hela samhället kommer att påverkas när lärare och annan pedagogisk personal försvinner från skolorna som en följd av nedskärningarna.

Mindre stöd i skolan leder onekligen till både sämre skolresultat och ett sämre mående hos våra barn. Detta är problem som de allra flesta familjer inte själva har resurser eller förmåga att hantera. Därför slår nedskärningarna i skolan hårt även mot familjer och hela samhället.

Att trygga en bra skolgång för våra barn är en viktig investering för både deras framtid men också för hela samhällets framtid. Vi vet att det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och inkomst, ju fler som klarar gymnasiet desto bättre ekonomiska förutsättningar för både individ och samhälle. På samma sätt slår resultatet åt andra hållet, ju färre som klarar skolan desto större kostnader för samhället över tid.

Annons

Annons

Därför behöver skolan resurser för att kunna säkerställa att alla barn får det stöd de behöver för att klara skolgången och säkerställa att skolorna i Sundsvall blir likvärdiga. Därför måste kommunen hitta andra sätt att spara pengar på än att spara på barnen i förskola och skola.

De senaste tio åren har andelen elever som går i någon friskola ökat från 18 till 28 procent. Kommunala skolor kan från ett år till ett annat tappa elever motsvarande en halv klass till friskolor vilket innebär betydligt minskade intäkter i form av skolpeng, men med i princip inga möjligheter att minska kostnaden i samma omfattning, eftersom man har ett ansvar för alla elever, även den halva klass som valt att stanna kvar.

Denna typ av problematik måste kommunfullmäktige hantera och på kort sikt öka budgetutrymmet för vår skolverksamhet.

De retroaktiva ersättningar som betalas ut till friskolor kostar enorma summor (cirka 100 miljoner på tre år). Det är inte rimligt att detta ska betalas genom nedskärningar i den kommunala skolan.

Orsaken till förändringarna är alltså yttre faktorer, men det är personalen och barnen som får stå till svars och bära ansvaret. Ska kommunal skola någonsin kunna komma på fötter ekonomiskt krävs för det första mer pengar, men också ett nytt sätt att fördela pengar på för att skapa förutsättningar för en hedervärd och likvärdig skola i hela kommunen.

Johan Burlin, biträdande föreningsombud för Lärarnas Riksförbund Sundsvall

Ylva Stridsberg, huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund Sundsvall

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan