Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Centerpartiet svarar: Vi har sett till att det generella strandskyddet avskaffas

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Replik på Moderaternas insändare "Centerpartiet är grundlurat om strandskyddet" i ST 21/11.

Centerpartiet har sett till att det generella strandskyddet avskaffas och kommunerna kommer att ansvara för den frågan, skriver debattförfattarna.

Bild: Ebba Kulneff, Arkivbild

Centerpartiet har sett till att det generella strandskyddet avskaffas och kommunerna kommer att ansvara för den frågan.

Till skillnad mot idag behöver Länsstyrelsen inte godkänna att strandskyddet tas bort vid små sjöar och vattendrag. Det sker automatiskt den 1 juli 2022. Länsstyrelsen ska, i det enskilda fallet, kunna återinföra strandskydd i områden som är av särskild betydelse för djur- och växtliv eller för allmänheten, vilket är helt rimligt och bra.

Annons

Annons

Det finns omkring 300 000 sjöar som är mindre än 1 hektar och över 1 000 000 kilometer vattendrag som är smalare än 2 meter i Sverige, där strandskyddet nu upphävs. Dessutom finns det omkring 15 000 ha våtmarker där strandskyddet också kommer att tas bort.

Vissa skärpningar av strandskyddet har gjorts, men det gäller områden med högt bebyggelsetryck. Där är det viktigt att vi stärker det skyddet så att tätortsnära strandområden inte överexploateras.

När strandskyddet nu tas bort för små sjöar och vattendrag innebär det att det inte heller finns regler för fri passage på de platserna. Därför är det bestämt att fri passage även fortsättningsvis ska gälla. Det har Centerpartiet hela tiden ställt sig bakom.

Dagens regler för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) är begränsat, där det bland annat finns krav på landsbygdsutveckling. Strandnära utvecklingsområden (SUO) kommer istället att kunna inrättas i hela landet, utan begränsning i omfattning eller antal.

Kriterierna är att:

■ Det ska finnas god tillgång till strand i trakten. Då tittar man inte bara på den egna kommunen utan även på angränsande kommundelar.

■ Det ska vara områden med lågt bebyggelsetryck. Områden med färre än 3 000 invånare bedöms ha lågt bebyggelsetryck. För tätorter med 3–7 000 invånare så anses lågt bebyggelsetryck börja någon kilometer utanför tätorten.

Annons

■ Det ska vara ett område som inte är av särskild betydelse för strandskyddets syften. Här inkluderade utredningen till exempel de tidigare omnämnda utökade strandskyddet.

Annons

Det står nu uttryckligen att dessa inte ska anses av särskild betydelse vilket innebär att SUO kan användas även i områden med utökat strandskydd.

Vi hoppas nu att Moderaterna, liksom vi i Centerpartiet, känner sig som vinnare.

Allt de säger sig vilja göra har vi redan åstadkommit.

Anne-Li Sjölund (C), riksdagsledamot för Västernorrland

Magnus Persson(C), bostadspolitisk talesperson Sundsvall

Kjell Bergkvist (C), miljöpolitisk talesperson Sundsvall

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan