Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Blå alliansen: Så blir Sundsvall åter ett starkt tillväxtnav

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Alicja Kapica (M), Ina Lindström Skandevall (L) och Liza-Maria Norlin (KD), gruppledare

Bild: Rolf Lunneborg, Eva Lena Olsson

Annons

Sundsvall har förutsättningar att bli en av de städer som drar fördel av de stora investeringarna som kommer att göras i Norrland. För att vi ska bli en attraktiv kommun att bo, verka och flytta till behövs ett politiskt lyssnande ledarskap med tydliga målsättningar. Därför blir nästa års kommunalval extra viktigt. Vi är tre blå partier som delar värderingar och visioner för Sundsvall – låt oss därför beskriva vad vi menar behöver göras.

Det är i skolan vi formar och bygger framtiden. Fyra av tio elever på Sundsvalls gymnasium tar inte examen inom fyra år. Sundsvall kan mycket bättre. Elevernas resultat stärks genom höga krav, tydliga förväntningar och en förändrad ledning och styrning. Vi vill stärka lärarens uppdrag genom ett generellt lönelyft, satsa på ledarskapet och se till att den garanterade undervisningstiden hålls.

Annons

Annons

Med sämre skolresultat riskerar fler att hamna i utanförskap. Sundsvall behöver en stark arbetslinje. Vi behöver satsa på vuxenutbildning och yrkesutbildning för att möjliggöra omställningar tidigt i arbetslivet eller mitt i livet. Vi behöver stävja den ökade andelen långtidsarbetslösa. I Sundsvall har nästan 50 procent av de personer som är utan arbete varit det längre än 12 månader. Vår målsättning är att inget barn ska behöva se mamma och pappa fast i ett utanförskap.

Småföretagen är välfärdsskapare, de står för en fjärdedel av kommunens skatteintäkter. Idag har 249 av totalt 290 kommuner ett bättre näringslivsklimat än Sundsvall. Det är resultatet av åratal av Socialdemokratiskt styre.

Sundsvallsregionen ska vara näringslivsfokuserad. Politiken behöver uppskatta och vara närvarande för de befintliga verksamheterna som redan finns i vår kommun. I en mer digitaliserad värld och en mer dynamisk arbetsmarknad kan vi inte ta våra lokala välfärdsskapare förgivet. Vi behöver se till kompetensförsörjningen, där politiken måste underlätta för inflytt till Sundsvallsregionen och stärka skolan, kultur- och fritidsutbudet samt underlätta för bostadsbyggandet.

På flera platser i landet i håller gängkriminaliteten samhället i ett järngrepp. Nuvarande regering står handfallen när sprängningar och skjutningar eskalerar. En sådan utveckling ska vi inte se i vår kommun, gängkriminaliteten ska inte få fäste i Sundsvall. Därför ska förebyggande trygghetsarbete och samarbete för att agera när brott sker prioriteras i vårt politiska ledarskap.

Annons

Annons

Befolkningsutvecklingen i Västernorrland är negativ och Sundsvall är den av de medelstora städerna som växer långsammast. Vår stad är länets draglok och ett levande Sundsvall är en förutsättning för att nå en positiv tillväxt i hela regionen. Därför är den blå Alliansens tillväxtmål tydligt: i Sundsvallsregionen ska vi öka inflyttningen med 10 000 nya personer på tio år. Genom en kunskapsinriktad skola, en näringslivsfokuserad kommunledning med en stark arbetslinje och en trygg stad, är vi övertygade om att Sundsvall har de rätta förutsättningarna att åter bli ett starkt tillväxtnav.

Alicja Kapica (M), oppositionsråd

Ina Lindström Skandevall (L), gruppledare

Liza-Maria Norlin (KD), gruppledare

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan