Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Gårdsförsäljning av alkohol en viktig pusselbit – men utredningens förslag kan bli bättre

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker är återigen uppe på tapeten, men denna gången ser det faktiskt ut att kunna bli verklighet.

Gårdsförsäljning är ett sätt att utveckla Sverige och som mat- och dryckesproducerade land och att stärka måltidsturismen i hela landet, skriver debattförfattarna.

Från Centerpartiets sida ser vi gårdsförsäljningen som en viktig pusselbit i att göra hela Sverige levande. Det kommer att stärka lokalsamhällen och besöksnäringen i hela landet.

I Januariavtalet fick Centerpartiet igenom att frågan om gårdsförsäljning skulle utredas på nytt. Det färdiga förslaget som nu ligger hos socialminister Lena Hallengren är i grunden bra, men det kan bli bättre. Utredningen slår fast det vi i Centerpartiet alltid sagt. Att gårdsförsäljning av vin, sprit och öl vid produktionsanläggning är förenligt med EU-rätten, samt att det är möjligt att införa gårdsförsäljning utan att Systembolagets monopol hotas.

Annons

Annons

Det är glädjande att utredningen pekar ut en väg för hur gårdsförsäljning kan bli möjligt och Centerpartiet anser att förslagen i stora delar är väl avvägda.

Det finns dock vissa delar i utredningens förslag som inte är bra. Det handlar främst om ett krav på småskalighet på alkoholproducenterna med en gräns för årsproduktionsvolym utifrån rapporterade produktionsvolymer. Dessa krav riskerar att stänga ute framgångsrika producenter på landsbygden.

Kravet på småskalighet för att få sälja egna produkter saknar tydlig motivering och innebär att många framgångsrika producenter inte skulle kunna bedriva gårdsförsäljning. En stor del av dessa aktörer är verksamma på landsbygden och att ställa dem utanför ett system med gårdsförsäljning skulle inte gynna besöksnäringen.

Vår övertygelse är att gårdsförsäljning kan vara en viktig pusselbit i besöksnäringens återhämtning efter covid-19-pandemin. Centerpartiet ser ingen anledning att försvåra för framgångsrika dryckesproducenter och vi ställer oss mycket frågande till att ett krav på volymbegränsningar har lagts fram. Samtidigt har vi fått signaler om en motvilja från regeringen att gå vidare med utredningen. Något som delvis bekräftas av att ansvarig minister Hallengren inte själv valt att ta emot utredningen.

Centerpartiet befarar att regeringens ointresse för frågan om gårdsförsäljning riskerar att leda till att utredningen hamnar i papperskorgen. Vi kommer därför att driva på för skarp lagstiftning i riksdagen om inte regeringen agerar i frågan senast den 31 januari. Vi vill att utredningens förslag genomförs, men utan onödiga volymbegränsningar som exkluderar framgångsrika dryckesproducenter på landsbygden.

Annons

Annons

Gårdsförsäljning är ett sätt att utveckla Sverige och som mat- och dryckesproducerade land och att stärka måltidsturismen i hela landet. Utredningen som nu presenteras bekräftar att ett införande är möjligt. Det finns ingen anledning för regeringen att släpa fötterna efter sig när det finns ett genomförbart förslag på bordet.

Sofia Nilsson (C), ledamot i Socialutskottet

Anne-Li Sjölund (C), riksdagsledamot Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan