Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022: Skolan i Sundsvall

Debatt
Socialdemokraterna: Så tar vi tillbaka kontrollen över skolan från marknaden i Sundsvall

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag i skolan och att skolpengen görs om i grunden. Det skriver debattförfattarna.

Annons

Vi socialdemokrater vet att skolans roll är viktig. Vikten av kunskaper, lära sig umgås med andra och förstå demokratin i samhället är centrala delar av skolan uppdrag. Det är det våra skattepengar ska gå till. Men så ser det inte ut idag.

Lärare och rektorer har pekat på hur vinstjakten leder till sämre lärartäthet, lägre löner och glädjebetyg. Offentliga utredningar har klargjort hur skolpengens utformning överkompenserar friskolor för ett ansvar de inte har och ekonomiskt dränerar de kommunala skolorna. Forskning har visat hur dagens orättvisa kösystem till friskolorna bidrar till ökade klyftor och segregation.

Svensk skola är unik med att tillåta obegränsade vinstuttag på våra skattepengar. Det offentligas insyn och kontroll i skolan är dessutom svag. Inget annat land i världen har velat ta efter Sverige, det är inte förvånande. De högerkonservativa partierna och de vinstdrivande skolkoncerner blir allt mer ensamma om att försvara det experiment Moderaterna hastigt drev igenom på 90-talet.

Annons

Annons

Skolminister Lina Axelsson Kihlblom (S).

Bild: TT

För oss är det tydligt att samhället nu måste återta den demokratiska kontrollen över skolans utveckling från marknaden. Ett marknadstänk inom skolan leder till vinnare och förlorare. Så kan vi inte ha det.

Socialdemokraterna vill därför:

1. Förbjuda vinstuttag ur skolan. De gemensamma skattepengar vi investerar i   skolan ska gå till elever och lärare, inte privata vinster.

2. Att skolpengen ska göras om i grunden så att resursfördelningen tar större hänsyn till skolornas fasta kostnader och kompenserar kommunala skolor för det större samhällsansvar de har.

Malin Larsson (S), riksdagsledamot Västernorrland.

Bild: Katarina Vikström

3. Att det är samhällets och elevernas behov som ska styra var, hur och när en skola öppnar – inte skolkoncernernas vinstjakt. Därför vill vi att kommuner ska kunna säga nej till onödiga nyetableringar och utökningar av friskolor.

4. Att offentlighetsprincipen ska gälla även friskolor, så att information om offentligt finansierad skolverksamhet inte göms undan som affärshemligheter.

Annons

5. Att skolvalet ska bli rättvist. En gemensam antagning behöver införas och friskolor ska inte få fortsätta använda orättvis kötid som urvalskriterium.

Annons

6. Att ägar- och ledningsprövningen ska skärpas ytterligare för att skolor aldrig ska kunna drivas eller ta emot resurser från aktörer med kopplingar till kriminalitet eller extremism.

Samhället ska ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling från marknaden. Svensk skola ska återigen bli högpresterande och bäst i världen. Då måste våra barns rätt till en god utbildning gå före vinstjakt.

Lina Axelsson Kihlblom (S), skolminister

Malin Larsson (S), riksdagsledamot Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan