Annons

Annons

Annons

Stora sparförslag inom specialistvården

Debatt
Personal och patienter i Sundsvall drabbas av majoritetens misslyckanden

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Den 25–26 augusti i år debatterade Region Västernorrlands fullmäktige kraftiga nedskärningar vid Sundsvalls sjukhus – Närsjukvårdsområde Söder. Då förvaltningen vid den tidpunkten inte gjort analyser angående vare sig patientsäkerhet, arbetsmiljö eller kostnader delegerades ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN).

Bemanningssituationen är redan katastrofal och en anledning till de rekordartade överbeläggningarna i Sundsvall är just personalbristen, skriver debattförfattarna.

Bild: Arkivbild

Vid HSN:s sammanträde den 17 december presenterades äntligen, om än ofullständiga, analyser och vi kan nu konstatera att majoriteten bestående av socialdemokrater, moderater och liberaler har åstadkommit ett gigantiskt misslyckande:

Annons

■ Rekordmånga överbeläggningar med vård av patienter i korridorerna, vilket visar att antalet vårdplatser snarare borde ha ökats.

Annons

■ Patientsäkerheten är inte bara i fara, den är kraftigt försämrad och de sjukaste patienterna drabbas hårdast.

■ Arbetsmiljöanalyserna visar en stor risk för att regionen förlorar kompetens, med fortsatta bemanningsproblem – och stafettkostnader.

Det sista är närmast ett understatement. Bemanningssituationen är redan katastrofal och en anledning till de rekordartade överbeläggningarna i Sundsvall är just personalbristen. Bristen på personal gör att det idag inte ens går att nyttja de vårdplatser som finns. Det beror i sin tur på den strategiska felsyn som i många år präglat både Socialdemokraterna och Moderaterna.

För det första tror de på stordrift och centralisering vilket gör att de gång på gång tar till "kostnadsreduceringar" som i själva verket ökar regionens kostnader. Så blir det även denna gång.

För det andra låter de snålheten bedra visheten. De vägrar göra ordentliga satsningar på personalen och betalar i stället skyhöga stafettkostnader. Hur kan någon tro att det ska gå att driva framgångsrik rekrytering med Sveriges lägsta sjuksköterskelöner?

För det tredje vänder majoriteten upp och ner på den planeringsprincip som borde vara mest grundläggande: Vårdens resurser behöver i större omfattning utgå från befolkningens vårdbehov och inte från den ekonomiska kris som den egna, misslyckade, politiken åstadkommit.

Annons

Annons

Regionfullmäktige delegerade i augusti till HSN att ta det slutliga beslutet om avvecklingen av vårdplatser och nedläggningen av den geriatriska avdelningen vid Sundsvalls sjukhus. Vi krävde då att nämnden skulle avslå de förslagna nedskärningarna. Men majoriteten (S+M+L) bryr sig uppenbarligen inte om konsekvenserna av sina beslut, även om de tydligt beskrivs i de nu framtagna risk- och konsekvensanalyserna och i den faktiska utvecklingen. Personal och patienter drabbas redan nu av konsekvenserna.

För den politiska majoriteten dröjer nog uppvaknandet ända till valet i september nästa år.

Pia Lundin, Sjukvårdspartiet

Sanna Jonsson, Centerpartiet

Michal Zakolski, Kristdemokraterna

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan