Annons

Annons

Annons

Annons

Stora sparförslag inom specialistvården

Debatt
Replik: Påståendena om vården tål inte närmare granskning – och vad föreslår oppositionen?

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Förändringarna av antal vårdplatser är inte orsaken till överbeläggningarna i Sundsvall, skriver debattförfattarna.

Bild: Olle Larsson

Annons

Replik på insändarna "Personal och patienter i Sundsvall drabbas av majoritetens misslyckanden" och "Tondövt att ta bort vårdplatser – fokusera på personalens arbetsmiljö", båda publicerade i ST 27/12.

Vänsterpartiet, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna kommer med en uppsättning påståenden som inte tål närmare granskning.

Annons

Både 2020 och 2021 gör Region Västernorrland plusresultat och tidigare ekonomiska underskott är sanerade.

Annons

Sjuksköterskornas löner är inte lägst i landet och ska man jämföra löner bör man använda nationella siffror som både fack och arbetsgivare är överens om.

Antalet anställda som jobbar i vården ökar, det sker ingen personalflykt.

Förändringarna av antal vårdplatser är inte orsaken till överbeläggningarna i Sundsvall. De beslut som är tagna innehåller betydligt flera vårdplatser i Sundsvall än de som är öppna idag – men covid-vården påverkar fortfarande sjukhusen och dessutom försämrar sjukskrivningar kommunernas möjligheter att ta emot färdigbehandlade patienter.

Dessa "stora sparförslag inom specialistvården" rör åttio miljoner kronor, av fem miljarder. Den som är snabb på huvudräkning har redan kommit fram till att det inte ens är två procent.

Det är dessutom ingen minskning av budget utan innebär enbart att specialistvården ska hålla sig i sin budgetram. Anledningen är att pengarna behövs till annat – till exempel har nittio miljoner kronor satsats på primärvården hittills och ytterligare tio miljoner läggs till 2022 för att förbättra vården av våra äldsta invånare och minska det som kallas "undvikbara" inläggningar på sjukhus.

Vi hoppas att primärvårdssatsningen också kan uppmärksammas medialt.

Vad är oppositionens egna förslag? De kan enas om åsikten att majoriteten gör ett dåligt jobb, men mer än så? Vilken gemensam politik vill de driva? Att göra allt överallt? Sådana löften är inte seriösa. Länets samlade resurser behöver användas tillsammans, för alla invånare och för en jämlik vård.

Annons

Lena Asplund (M), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västernorrland

Elina Backlund Arab (S), vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västernorrland

Camilla Nilsson (L), ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden Region Västernorrland

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan