Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Klimatomställningen är ett samhällsbygge vi bara klarar tillsammans

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I vår region är en utbyggnad av dubbelspår på Nya Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand helt avgörande, skriver debattförfattarna.

Annons

Vi socialdemokrater vill öka takten i klimatomställningen med lösningar som fungerar för vanligt folk.

Klimatomställningen innebär stora investeringar och nya jobb i hela landet. Sverige ska inte låta de möjligheterna försvinna iväg någon annanstans. Vi ska investera i ny teknik och nya branscher, för det bidrar i sin tur till en starkare ekonomi och bättre välfärd.

Industrin står idag för ungefär en tredjedel av utsläppen i Sverige. Men industrin står också för möjligheter och lösningar. Det handlar bland annat om utvecklingen av fossilfritt stål, batteritillverkning och framställning av grön vätgas. I norra Sverige ser vi redan nu framtidens gröna industrier växa fram. Lika avgörande som de var när vi en gång byggde det svenska välfärdssamhället, är industrin och industriarbetarna när vi nu bygger världens första fossilfria välfärdsland. Industrins framsteg ger nya jobb i hela landet och stärker Sveriges konkurrenskraft. Därför är det klokt att stötta industrin och näringslivet i att utveckla nya klimatsmarta lösningar genom bland annat industriklivet som regeringen nyligen ökade med 217 miljoner kronor.

Annons

Annons

Omställningen kräver samtidigt en väl fungerande infrastruktur. Den socialdemokratiska regeringen har gjort rekordstora satsningar på infrastruktur för att ställa om transportsektorn. Upprustad och ny järnväg, stärkt sjöfart och på att flytta mer gods från lastbil till tåg och fartyg. Men det räcker inte, utan fortsatta satsningar krävs.

I vår region är en utbyggnad av dubbelspår på Nya Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand helt avgörande. Det halverar restiderna och fyrdubblar kapaciteten. Då järnvägstransporter är av stor vikt för att det ska vara möjligt att exportera de gröna industriernas produkter på ett miljövänligt sätt är Nya Ostkustbanan inte bara bra för miljön, ekonomin och arbetstillfällena i vår region, utan för hela Sverige.

Men alla kan inte resa med tåg och buss. I vårt län är bilen ofta det enda transportmedlet. Det är därför viktigt att klimatomställningen fungerar för vanligt folk. Vi vill därför också se investeringar i vägar, nya laddstolpar och elektrifieringen av Sveriges fordon samt möjligheten för fler än de med goda inkomster i storstäder att växla över till mer miljövänliga bilar.

De första stegen har också tagits genom Klimatklivet som är ett nationellt stöd till klimatsmarta investeringar. Bara i Västernorrland har både privata och offentliga organisationer hittills fått 132 miljoner kronor till en del av kostnaden för investeringar i bland annat produktion av biogas, laddstationer, tankställen, energieffektiviseringar och fordon.

Annons

Annons

Vi socialdemokrater vill ta oss an uppgiften att klara klimatkrisen genom att modernisera och ställa om. Sverige har tekniken, kunnandet och viljan. Genom att samlas kring möjligheterna i en omställning så kan vi bli det första fossilfria välfärdslandet. Klimatomställningen är ett samhällsbygge vi bara klarar tillsammans.

Malin Larsson (S), Peter Hedberg (S), Anna-Belle Strömberg (S), Peder Björk (S),  Johanna Bergsten (S), riksdagskandidater valet 2022

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan