Annons

Annons

Annons

Annons

Valet 2022

Debatt
Oskar Brusell (M) svarar: Miljöpartiet prioriterar fel i klimatfrågan

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Foto: Emmelie Hedenström

Annons

Replik på insändaren "För att få framtidstro i klimatfrågan krävs handling" i ST 21/1.

Amanda Lind, Brita Wessinger och Johanna Thurdin från Miljöpartiet kommenterar min debattartikel i ST 12/1, där jag skrev att klimatpolitiken behöver signalera optimism snarare än domedagsprofetior. Enligt Miljöpartiet själva har de en unik ställning i svensk politik, eftersom att de har den mest handlingskraftiga politiken för klimatet. Jag vågar nog påstå att det är rätt få väljare som håller med om det.

Annons

Klimatfrågan är en av vår tids största frågor och oavsett hur mycket vi tycker olika, så tvivlar jag inte på Miljöpartiets genuina intention att göra världen grönare. Men Miljöpartiet prioriterar fel. Väldigt fel.

Annons

Under Miljöpartiets sju år i regering hade man chansen att göra skillnad. Istället för att se till att alla kan vara med och bidra i klimatomställningen, belastade regeringen landsbygden och lantbruket via vad som nu blivit världens högsta dieselpris. Istället för ett stabilt väg- och järnvägsnät till Norrlands gröna industrier genom exempelvis Nya Ostkustbanan, såg MP dyra höghastighetsbanor söderut. Istället för att värna om skogsbrukets potential för omställningen så ser MP en möjlighet att exploatera enskilda skogsägares mark. Istället för att utveckla fossilfri kärnkraft så ledde energipolitik signerad MP till att 140 000 liter olja eldades i timmen på Karlshamnsverket, under milda höstdagar i september.

Det ligger ett vägskäl på bordet inför valet 2022. Miljöpartiets pessimism och symbolpolitik eller Moderaternas optimistiska och resultatinriktade klimatpolitik. Sverige kan bli ett land med koldioxidfritt stål och cement, fjärde generationens kärnkraft och gruvor som förser världen med batterier och metaller. Vi kan, genom en långsiktig politik för energin och skogen, både se till vår egen energiförsörjning och exportera bort smutsig el runt om i världen. Men då krävs det politiker som tacklar problemen på riktigt och signalerar tro på framtiden. Kan Miljöpartiet med gott samvete säga att man gjort det?

Oskar Brusell (M), kandidat till riksdagen

■■ Följ ST Debatt på Facebook

Annons

Annons

Till toppen av sidan